69. ročník postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023 - vyhodnotenie

69. ročník postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín 2023 - vyhodnotenie

17. marca 2023 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023. Súťaže sa zúčastnilo 55 recitátorov zo ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Okresné kolo finančne podporilo Národné osvetové centrum.

Prednes poézie:

I. kategória – poézia: žiaci 2. -  4. ročníka základných škôl vo veku 7 – 10 rokov /12 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Lilien Vargová

ZŠ s MŠ Ožďany

2.

Romana Antalová

ZŠ Klokočova, Hnúšťa

3.

Tomáš Faragó

ZŠ Janka Jesenského, Jesenské

II. kategória – poézia: žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií vo veku 10 – 12 rokov -  9 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Patrícia Penteková

ZŠ s MŠ Ožďany

2.

Filip Lehocký

Základná škola Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

3.

Barbora Slaninová

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

3.

Radoslava Povinská

ZŠ Petra Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

III. kategória – poézia: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a  2. – 4. ročníka osemročných gymnázií vo veku 12 – 15 rokov -/6 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Emma Kmeťová

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

2.

Lukáš Jamnický

ZŠ Janka Jesenského, Jesenské

3.

Matúš Cibuliak

ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

Prednes prózy

  1. kategória – próza: žiaci 2. -  4. ročníka základných škôl vo veku 7 – 10 rokov /11 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Richard Šilák

ZŠ Petra Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

2.

Dominika Kántorová

ZŠ Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

3.

Adela Gombalová

ZŠ Janka Jesenského, Jesenské

3.

                          Oliver Pavlík

ZŠ s MŠ Klenovec

  1. kategória – próza: žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií vo veku 10 – 12 rokov, 9 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Natália Ľuptáková

ZUŠ Rimavská Sobota

2.

Simona Kantorová

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

3.

Natália Lea Lažíková

ZŠ s MŠ Ožďany

3.

Sára Góbis

ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi

 S VJM Rimavská Sobota

  1. kategória – próza: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a  2. – 4. ročníka osemročných gymnázií vo veku 12 – 15 rokov /8 súťažiacich

Miesto

Meno a priezvisko

Škola

1.

Filip Kántor

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

2.

Martin Kišák

ZŠ s MŠ Ožďany

3.

Laura Kureková

ZŠ Janka Jesenského,

Jesenské

Členovia odbornej poroty :

                     Poézia :    predseda : Ing.. Milana Jutková

                                                      Mgr. Art. Katarína Smaczna Feješová

                                                      Mgr. Art. Et MgA. Jana Janove

                     Próza:      predseda :  PhDr. Ľubomír Šárik

                                                      Mgr. art. Dana Turanská, ArtD.

                                                      Nadežda Garayová

 

Do regionálneho kola 69. ročníka postupovej súťaže a prehliadky  v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2023 v Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku /Dom osvety/ v Rimavskej Sobote postupujú prví traja ocenení súťažiaci z každej kategórie. 

                                                            PaedDr. Dana Spišáková