29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“

29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“

7. mája 2019 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 29. ročníka súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2019" pre žiakov základných škôl, ZUŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Rimavská Sobota. Súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich zo ZŠ: Teplý Vrch, Jesenské, J.F.R imavského Hnúšťa, Klokočova Hnúšťa, P. Dobšinského Rimavská Sobota, P.K. Hostinského Rimavská Sobota, ZUŠ Rimavská Sobota a Gymnázia I. Kraska Rimavská Sobota. Na základe doporučenia odbornej poroty na krajské kolo súťaže postupuje detská ľudová hudba pri Gymnáziu I. Kraska v Rimavskej Sobote ako hudobný sprievod súťažiacej Kamile Oláhovej.

Vyhodnotenie:

      I. kategória: 7 súťažiacich

Poradie:

Meno a priezvisko:

Škola:

Súťažné piesne:

Meno a priezvisko pedagóga, ktorý pripravoval žiaka do súťaže

1. postup

kraj.kolo

Bibiana Kišáková

ZŠ P. Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

Ešče ráz sä obzrúč mám

Odam še, neodam

Mgr. Soňa Langová

2.

Zora Horváthová

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

Pod Muráňom

Ej rozmajrín

Mgr. Miroslav Belic

3.

Tomáš Kukolík

ZŠ P. Dobšinského

Rimavská Sobota

Kopala studienku

Tá lišovská nevesta

Mgr. Gabriela Szabová

  1. kategória: 11 súťažiacich

Poradie:

Meno a priezvisko:

Škola:

Súťažné piesne:

Meno a priezvisko pedagóga, ktorý pripravoval žiaka do súťaže

1.postup

kraj.kolo

Lucia Jakabšicová

ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec

Pod Muráňom

Vôľu nemám

Mgr. Marian Mináč

2.

Kinga Kislingerová

ZŠ P.Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

Ja byvam na jame

Ej, hrajte že mi,hrajte

Mgr. Soňa Langová

3.

Laura Švantnerová

ZUŠ Salvova 1

Rimavská Sobota

Po doline

Virostnú mi pod obloškom

Mgr.Soňa Langová

Cena poroty

Natália Vetráková

Gymnázium I. Kraska

Rimavská Sobota

Kadzi  pavička ľecela

Mgr. Beata Balciarová

Mgr. Jozef Gödri

           

 III. kategória: 5 súťažiacich

Poradie:

Meno a priezvisko:

Škola:

Súťažné piesne:

Meno a priezvisko pedagóga, ktorý pripravoval žiaka do súťaže

1. postup

kraj.kolo

Kamila Oláhová

ZŠ J. F.Rimavského

Hnúšťa

Pri Dunaji

Ej, padá, padá rosička

Mgr. Miroslav Belic

2.

Alžbeta Váradiová

ZŠ s MŠ Klenovec

Večar je, večar je

Mgr.Marian Mináč

3.

Zuzana Málišová

ZŠ P.Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

Ja bývam na jame

Jasný mesiac

Mgr.Soňa Langová

Cena poroty

Damián Bódy

ZŠ P. Dobšinského

Rimavská Sobota

Kukurica strapatá,strapatá

Pod Muráňom

Mgr. Gabriela Szabová

                            Vypracovala: Bc. Jaroslava Lajgútová, tajomníčka súťaže

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás