3. ročník Spomienkového volejbalového turnaja L. Mišurdu.

Ráno 21. 5. 2014 sa na ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote  začali schádzať športové tímy z mestských základných škôl. Konal sa totiž už III. ročník Spomienkového volejbalového turnaja Lukáša Mišurdu, ktorý zorganizoval Mestský žiacky parlament v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta Rimavská Sobota.  Zúčastnili sa ho volejbalové družstvá MIX / 3dievčatá, traja chlapci/  zo škôl: Gymnázium Ivana Kraska, ZŠ Š.M.  Daxnera, ZŠ  P. Dobšinského v Rimavskej Sobote  a Reedukačné centrum Čerenčany.

Turnaj otvoril p. prednosta MsÚ – JUDr. Štefan Szántó. Privítal všetkých aj v mene primátora mesta a poprial veľa športového šťastia a žiadne zranenia. V príhovoroch ďalej pokračovali riaditeľ ZŠ Š.M. Daxnera – Mgr. Peter Černý, riaditeľka CVČ Relax – Mgr. Eva Greisigerová a aj členovia Mládežníckeho parlamentu a iniciátori turnaja – Boris Beracko a Dávid Sabacký.

Otvorenie bolo za nami a turnaj sa mohol začať. Zápasy boli plné emócií a športového ducha. Všetky družstvá sa snažili ako mohli.

Hralo sa systémom rozlosovania, teda každý s každým. Po skvelej napínavej  hre  nasledovalo vyhodnotenie turnaja.

Na 1. mieste sa umiestnili volejbalisti  ZŠ P. Dobšinského, ktorí si odniesli  putovný pohár.

  2. miesto si vybojovalo družstvo  ZŠ Š.M. Daxnera,

na 3. mieste skončilo družstvo  Reedukačného  centra v  Čerenčanoch a na 4.mieste družstvo Gymnázia  Ivana Kraska.

Všetkým školám ďakujeme za spoluprácu a účasť volejbalistov  a tešíme sa na ďalší ročník.


 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás