51. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

51. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

Dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 51. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy a 3. – 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.  Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu súťažilo 9 žiakov a žiačok zo štyroch základných škôl okresu a jedného gymnázia.

Výsled.listina BiO_C_2016_2017_RS.doc (47616)

Výsledky:

Teoreticko-praktická časť:                                                Škola:                                                        Body /60/:

1. miesto:     Dominika Ondrušíková                                ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota                   35

2. miesto:     Miroslav Rapčan                                        ZŠ s MŠ Sama Vozáíra Hrachovo                          32,5

3. miesto:     Viktória Zagyiová                                        Gymnázium M. Tompu KRC Rimavská Sobota        32

Projektová časť:

1. miesto:    Tomáš Gubčo                                            ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo                            40

Do krajského kola, ktoré  sa bude konať  30. marca 2017, postupujú prví dvaja súťažiaci z  teoretico-praktickej časti a prvý z projektovej časti. 

Prajeme im veľa úspechov.

Víťaz Biologickej olympiády  kategórie C v projektovej časti  Tomáš Gubčo s projektom

 „Vplyv životného štýlu na život ľudí“

 

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás