Členovia záujmových útvarov Malí piráti a Enviroklub v Ekorelaxe na Deň Zeme.

Environmentálne triedy 46 detí ZŠ P. K. Hostinského ZÚ Malí piráti a Enviroklub prežili pekné dopoludnie na Deň Zeme v Ekorelaxe. Pripravený bol pre nich v miestnosti Ekorelaxu dlhokánsky stôl s asi 8 m dlhým výkresom na, ktorý mohli deti namaľovať svoje videnie Dňa Zeme. Boli to zvieratká, stromy, slniečko, ale aj škodlivý dym a smetisko. V tej istej miestnosti si deti vyskúšali separovanie odpadu na imitovanej skládke. Deti triedili odpad do kontajnerov na čas aj správnosť. Za odmenu obdržali omaľovánky. Deti zaujala krátka inštruktáž o histórii a využití odpadu, ako aj o negatívach, ktoré ohrozujú našu prírodu. Triedili papier, plasty, sklo, použité batérie, ale aj  staré lieky. Súčasne v druhej miestnosti si deti pozreli veľmi pekný prírodopisný film Tatry. Zaujal ich aj ekologický film o recyklácii a využití odpadových surovín. V záhrade ekorelax  si žiaci vytvorili z klbka pavučinu vzťahov v prírode, kde každé zvieratko má svoje miesto a je pre našu prírodu jedinečné. Malí piráti predniesli spolu pod stromami eko báseň Bre- ke-ké, ktorú sa naučili počas enviroaktivít.  Po krátkom občerstvení sa deti potom vyšantili pri skrývačkách a hrách s loptou v záhrade Ekorelaxu. Milým prekvapením pre deti bolo stretnutie s krásnym naj...  maxi psíkom, s ktorým sa deti na pamiatku aj odfotili.

 Mgr. Pavol Novotný,  vedúci ZÚ

               


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás