Deň otvorených dverí v Ekorelaxe

Deň otvorených dverí v Ekorelaxe

CVČ Relax – oddelenie Ekorelax reagovalo na výzvu BBSK o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb vo verejnom záujme.  Pod názvom „Deň otvorených dverí v Ekorelaxe“ sme podali žiadosť na poskytnutie dotácie na obnovu priestorov a zlepšenie prostredia pre teráriové zvieratá. Z dotácie BBSK v sume 1 800,- € sme obstarali nové kovové regále pre jaštery, hady, hmyz, nové teráriá pre veľhada kráľovského, leguány a pytóny, drevené obloženie regálov,  LED reflektory, lampy Exoterra Glow Light, žiarovky Exoterra Reptile a propagačný materiál pre návštevníkov Minizoo.  Teráriovým zvieratám sa realizáciou tohto projektu zlepšilo prostredie pre život a zlepšil sa aj estetický vzhľad minizoo. Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie nových chovných zariadení do užívania pod názvom „Deň otvorených dverí v Ekorelaxe“ za účastí detí z materských a základných škôl v našom meste. Počas celého dňa mohli Minizoo navštíviť rodičia so svojimi deťmi a ostatní záujemcovia z nášho mesta a okolia.

                                                                                                                                        Mgr. Eva Rigová

                                                                                                                                    realizátorka projektu


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás