Dopravná výchova v CVČ Relax

Dopravná výchova v CVČ Relax

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Cieľom dopravnej výchovy je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla. CVČ Relax vo svojej činnosti už viac rokov uskutočňuje dopravnú výchovu detí základných škôl. Aj v tomto školskom roku už v septembri a októbri  využijúc pekné slnečné počasie,  si budúci cyklisti na mini dopravnom ihrisku v Centre voľného času a v  areáli Základnej školy Š. M. Daxnera  jazdou na kolobežkách precvičovali základné pravidlá cestnej premávky, najmä  jazdu po pravej strane vozovky, pričom museli dodržiavať dopravné značky ako  napr.:  „Daj prednosť v jazde, vjazd do kruhového objazdu, „Stoj, daj prednosť v jazde“, „ Priechod pre chodcov“ a pod.. Svoju zručnosť si precvičovali slalomom pomedzi kužele  a jazdou po nerovnom teréne, zúženej vozovke. Počas školského roka si žiaci budú osvojovať základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás