Exkurzia do Topoľčianok a Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

       Exkurzia do Topoľčianok a Arboréta v  Tesárskych Mlyňanoch

Oddelenie prírodovedy CVČ Relax – Ekorelax dňa 11. 5. 2018 pripravilo pre žiakov 2. stupňa ZŠ P. Kellnera Hostinského náučno -poznávaciu exkurziu. Najskôr sme navštívili Topoľčianky. Za rodný list Topoľčianok sa považuje listina majetkov nitrianskej kapituly z roku 1293, kde obec figuruje pod názvom TOPOLCHEN PARVUM. Od roku 1561 boli Topoľčianky na takmer 200 rokov sídlom Tekovskej župy a pevnosť hrala dôležitú úlohu v obrane proti Turkom. Vtedajší jej majiteľ Ján Topoľčiansky, zvaný Turkobijca, ju dal prestavať na starých základoch. V polovici 17. storočia uskutočnil poslednú väčšiu stavebnú úpravu renesančného zámku gróf Ladislav Rákoczi spolu so svojou manželkou Alžbetou, rod. Grófkou Bánffy, o čom svedčí ich aliančný erb nad východnou bránou vstupu do zámku s latinským nápisom z roku 1662. V polovici 18. storočia za vlády kráľovnej Márie Terézie sa stali majiteľmi zámku a celého panstva grófi Keglevichovci, ktorí ho vlastnili až do roku 1890. Tretí tunajší gróf Ján Keglevich, tekovský župan, dal začiatkom 19. storočia zbúrať južné renesančné krídlo zámku a v rokoch 1818 – 1825 postavil na jeho mieste klasicistický trakt podľa projektu viedenského architekta Alojza Pichla. Toto klasicistické krídlo kaštieľa sa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku. V 20. rokoch minulého storočia sa zámok stal letným sídlom prezidentov republiky. Významný slovenský architekt Michal Milan Harmic veľmi citlivo nadstaval nad renesančný trakt manzardové apartmány pre početných prezidentských hostí a návštevníkov. Prvý prezident ČSR – T. G. Masaryk chodieval do Topoľčianok takmer každý rok svojej prezidentskej funkcie od roku 1923, a to pravidelne na dva mesiace, obvykle v auguste a v septembri. Bol to pobyt nielen rekreačný, ale aj pracovný. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, ako obrazov, starých hodín, keramiky, kobercov, vyšívaných orientálnych závesov a zbraní. Všetok mobiliár zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku a panstva arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou,       vnučkou cisára Františka Jozefa I., pri svojom odchode zo Zámku v októbri 1918.   V druhej časti exkurzie sme sa autobusom dopravili do Arboréta v Mlyňanoch, ktoré je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Počasie nám prialo bol pekný slnečný deň a všetci sme mohli obdivovať záplavu rôznofarebných rododendrónov v plnom kvete. Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy - Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd). Jeho projekt vždyzeleného parku (Semper vireo) na ploche 40 ha patrí k prvým úspešne realizovaným veľkoplošným výsadbám vždyzelených drevín v Strednej Európe. Dnes Arborétum Mlyňany SAV spravuje rozsiahly, takmer 67 ha park a v zbierkach ráta približne 2000 taxónov, prevažne botanických, teda divo-rastúcich druhov drevín a ich nižších systematických jednotiek. V dendroexpozíciách sú zastúpené najmä dreviny severnej pologule s dominantným zastúpením drevín Východnej Ázie. Mohli sme obdivovať plochu východoázijskej dendroflóry (14 ha), plochu severoamerickej dendroflóry (7,5 ha), plochu kórejskej dendroflóry (5,5 ha) a taktiež mnohé jazierka v ázijskom štýle s leknami a besiedkami. Na záver prehliadky deti zaujali rozária s práve kvitnúcimi rôznofarebnými ružami pod kaštieľom v Mlyňanoch. Deti si na pamiatku kúpili malú sadeničku rastlinky, ktorá im bude pripomínať návštevu Arboréta v Mlyňanoch.

                                                                                                                                                                       

                                                      Článok a foto :   Mgr. Pavol Novotný- vedúci exkurzie


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás