Krajské kolo XXVII. ročníka "Slávik Slovenska 2017"

Krajské kolo XXVII. ročníka "Slávik Slovenska 2017"

Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu. Preto ju milujeme v akejkoľvek podobe...

Pre Centrum voľného času Relax bolo veľkou cťou, že  ho Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor školstva poveril organizáciou 27. ročníka krajského kola súťaže Slávik Slovenska 2017, ktoré sa uskutočnilo 7. júna vo veľkej zasadačke historického Župného domu v  Rimavskej Sobote. Symbolicky po desiatich rokoch sa znovu stretlo 37 spevákov a veľká rodina milovníkov slovenskej ľudovej piesne z trinástich okresov nášho banskobystrického kraja.  

O našom regióne Gemer-malohonte je všeobecne známe, že je rázovitý svojim nárečím, írečitými piesňami, zvykoslovím, tancami a prekrásnymi krojmi. Rimavská Sobota je rodiskom aj speváčky a dnes vynikajúcej športovkyne  Dorotky Balciarovej, ktorá sa v rokoch 2002 a 2003 stala celoslovenskou Zlatou slávičkou. Právom sa hrdíme finalistkou Lenkou Ilčíkovou z roku 2011 aj Miroslavou Szunyaiovou, ktorá si v 23. ročníku vyspievala Cenu Petra Dvorského, ktorý je garantom celej súťaže.

„ Pieseň je potrebná ako skyva chleba, je liekom na mozoľnatú dušu. Pohladí, poteší, zaženie chmáry z neba. Treba nám radosti, milosti, šťastia, treba, treba, treba... tak sa na úvod básňou prihovorila Emka Botošová a po piesni Nelky Hričanovej z DFS Podkovička sme chvíľu spomienky venovali Mirkovi Baranovi, ktorý pred desiatimi rokmi ako porotca krajského kola súťaže  tu v Rimavskej Sobote hodnotil spevácke výkony malých slávikov.  Náš rodák , výborný muzikant, spevák, folklorista, pedagóg, kamarát Mirko Baran , ktorého choré srdiečko posledný krát dotĺklo 2. apríla 2009.

Pani zástupkyňa CVČ Relax PaedDr. Dana Spišáková vyslovila veľké prianie, aby sa všetci prítomní v našom meste cítili ako doma, aby mali počas súťaže veľa radosti zo spievania, veľa úspechov, muzikantom čisté tóny a všetkým, prekrásny umelecký zážitok.

Úlohou súťažiacich v každej kategórii bolo zaspievať dve ľudové piesne, jednu povinnú zo Spevníčka Slávika Slovenska 2017 a jednu podľa vlastného výberu. Celý deň sa  vo vynikajúcej atmosfére slávnostnou sieňou ozývali prekrásne tóny heligónok, harmoniky či klavíra, obohatené brilantným spevom mládencov a dievčat v krojoch z rôznych „ kútov“ nášho kraja. Veľkými pomocníkmi boli i členovia DFS Lieskovček, ktorí moderovali jednotlivé spevácke kategórie a informovali porotu i hostí o súťažiacich a ich výbere piesní.

Výkony interpretov hodnotila odborná porota, na čele s predsedníčkou pani prof. Ing. Annou Šatanovou, CSc., zo Sliača, vynikajúcou interpretkou ľudových piesní, ktorá potešila prítomných svojim spevom. Ďalšími členmi poroty boli pani Ing. Lenka Hulinová, vedúca speváckej skupiny FS Urpín z Banskej Bystrice, pani Mgr. Mária Hlaváčová, odborná pracovníčka Gemerského osvetového strediska v Rožňave, pani Mgr. Beata Balciarová, speváčka ľudových piesní a členka FS Háj v Rimavskej Sobote a pán Vladimír Petrinec, umelecký vedúci a choreograf FS Rimavan z Rimavskej Soboty.

O príjemné obohatenie programu sa tiež postarali svojim vystúpením členovia DFS Lieskovček, a sólisti Vratko Mančuška, Oliver Kohútik a Máté Szabolcs Végh . A pretože folklór a spev nepozná hraníc pozdraviť nás prišlo folkové  hudobné zoskupenie Csillagvirág –Hviezdny kvet,  excelentnou hrou na gitarách a famóznym spevom pod vedením pani Mariky Pákovej, známej hudobníčky a zberateľky akustických gitár.                                               Ocenenia:

V I. vekovej kategórii spomedzi 12 spevákov si postup do celoslovenského kola vyspievala  Veronika Sabolová  zo  ZŠ  Heľpa,  na   2 mieste si ocenenie prevzal František Kmeť zo ZUŠ  J. L. Bellu Kremnica /od členiek detskej poroty aj cenu diváka/ a  3. miesto si vyspievala   Beatris Irimia zo ZŠ S. Cambela Slovenská Ľupča.                                                                                               

V II. vekovej kategórii v silnej 12 člennej konkurencii si finálovú účasť v Skalici vynikajúcim výkonom vybojovala Daniela Kminiaková, ktorá reprezentovala ZUŠ z Banskej Štiavnice ako druhá, reprezentantka nášho okresu  Alžbeta Váradiová zo ZŠ  V. Mináča v   Klenovci a 3.miesto porotaprisúdila  Eme Majerovej zo  ZŠ  s MŠ  Hrochoť. 

V najstaršej III. vekovej kategórii mal náš okres „ horúce želiezko“ Barboru Luptákovú, z  Gymnázia I. Kraska  Rimavská  Sobota,   ktorá brilantným výkonom v silnej a vyrovnanej konkurencii  13 interpretiek suverénne vyhrala. 2. miesto si vyspievala Ema Paľuchová zo   ZŠ sv. D. Savia Zvolen a  3. miesto pripadlo  Johanke Šávoltovej  zo ZŠ PonikyCenu riaditeľky Domu MS si prevzal Adam Dovala z Hriňovej.

A tak ako súťaž piesňou bola zahájená, tak ju pieseň v podaní predsedníčky poroty pani Anny Šatanovej symbolicky ukončila. Víťazi krajského kola súťaže Slávik 2017, ako aj všetci súťažiaci si domov okrem pekných vecných cien a pamätných listov či diplomov odniesli aj zážitky, ktoré sa, verím, stanú pre nich nezabudnuteľnými. Všetkým im, ako aj ich , pedagógom, rodičom a príbuzným patrí veľké uznanie, obdiv a úcta, pretože piesňové bohatstvo slovenského ľudu objavujú, zveľaďujú a zachovávajú.

Garantom  krajského kolo súťaže Slávik Slovenska 2017 v Rimavskej Sobote bol Okresný úrad Banská Bystrica –odbor školstva   a finančne a sponzorsky ho podporili : Mesto Rimavská Sobota, Turisticko-informačné centrum, Gemersko-malohontské múzeum, Miestny odbor Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej , Mestská bytová správa a Centrum voľného času Relax.

Vyhodnotenie Krajského kola súťaže Slávik Slovenska 2017 Rimavská Sobota.doc (30208)

Účastníci krajského kola Zlatý slávik 2017

Súťažiaci v I. kategórii

Prví traja v I. kategórii

Súťažiaci v II. kategórii

Prví traja v II. kategórii

2. miesto získala Alžbeta Váradiová z nášho okresu

Súťažiaci v III. kategórii

Prví traja v III. kategórii

Barbora Luptáková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v III. kategórii 

a bude reprezentovať náš okres v celoslovenskom kole Zlatý Slávik 2017.

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás