Mestský žiacky parlament ukončil svoju činnosť v školskom roku 2013 - 2014.

Členovia Mestského žiackeho parlamentu bilancovali svoju činnosť v uplynulom školskom roku a mohli konštatovať, že všetky plánované úlohy splnili. Usporiadali niekoľko pekných podujatí pre svojich spolužiakov, vymieňali si skúsenosti, spolupracovali s predstaviteľmi mestskej samosprávy a predovšetkým zažili veľa zábavy. 

Aj záverečné stretnutie bolo veselé, spojené so súťažením aj opekaním. Turnaj v neprekonateľnej hre "Člověče, nezlob se" prebehol vo dvoch skupinách. Vyrovnané výkony súťažiacich vytvárali napätie a situácie , v ktorých treba prejaviť pevné nervy.

Víťazky turnaja: Kristína Horváthová a Tereza  Oštromová.

Opekanie špekáčikov preverilo ich šikovnosť aj v oblasti zakladania ohňa, či prípravy jedla. Ukázalo sa, že si vedia poradiť v každej situácii.

Aj napriek horúcemu slnku si v príjemnom prostredí záhrady Ekorelaxu zahrali bedminton a vyskúšali svoje pohybové schopnosti.

Skúsenosti, ktoré nadobudli v činnosti MŽP určite uplatnia v budúcnosti, či už ako členovia MŠP alebo v školskej rade strednej školy.

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás