Mikuláš v meste Rimavská Sobota

Mikuláš v meste Rimavská Sobota

Mikuláš na koči so svojou družinou anjelom a čertmi zavítal 5. 12. 2017 aj medzi deti v Rimavskej Sobote. Mesto Rimavská Sobota a CVČ Relax v Rimavskej Sobote usporiadalo na Hlavnom námestí podujatie pre deti nášho mesta a okolia, na ktorom privítali Mikuláša. Popoludnie plné hier, súťaží, spevu, tanca, radosti, veselosti a sladkostí potešilo všetky deti ale aj dospelých. V programe vystúpili deti záujmových útvarov CVČ Relax: DFS Lieskovček, Tanečný klub LaCrayons, mažoretky Estrella a Music Club. Šikovné deti, ktoré si chytili snehovú guľu od čerta a anjela z pódia boli od Mikuláša odmenení sladkosťami. V závere programu Mikuláš spoločne s primátorom Mesta rozsvietili vianočný stromček na Hlavnom námestí. Podujatie podporili: Mesto Rimavská Sobota, TSM Rimavská Sobota, Výbor Mestskej časti Staré mesto – Chrenovisko, Ing. Ladislav Sedmák- kone a koč, kočiš Ladislav Tömösváry, Gemerprodukt Valice – OVD p. Ing. Ján Balog- ovocie. Ďakujeme.

Foto: Martin Ambróz, Dana Spišáková


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás