Obvodné kolo súťaže „PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – Szép magyar beszéd“

Obvodné kolo súťaže „PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – Szép magyar beszéd“

Dňa 15.02.2017 sa v priestoroch nášho Centra voľného času uskutočnilo obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd, v ktorom žiaci z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách.

Mgr. Marianna Kóreová otvorila súťaž a privítala prítomných, predstavila porotu a zaželala súťažiacim veľa úspechov. Mgr. Valéria Šebőková, metodička SŠÚ Jesenské moderovala a dohliadala na súťaž, oboznámila prítomných s jej obsahovou náplňou, organizačnými pokynmi, ako i samotným priebehom.

Obsahová náplň oboch kategórií pozostávala z nasledovných častí:

1. Prednes, prečítanie povinného textu

2. Prednes, prečítanie textu podľa vlastného výberu

3. Tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému

Obvodné kolo súťaže prebiehalo v pokojnej, tvorivej atmosfére a na celý priebeh dozerala odborná porota.

Všetci žiaci úspešne zvládli jednotlivé úlohy. Víťazi si domov okrem dobrého pocitu z víťazstva a súťaženia odniesli aj pekné vecné ceny, diplomy a pamätné listy.

Víťazom obvodného kola srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole.

Výsledková listina_PMR.doc (45056)

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás