Ocenenie pre CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Ocenenie pre CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Dňa 23. februára 2023 sa konala oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Nášmu školskému zariadeniu bola Ústredným výborom SZPB pri tejto príležitosti udelená Pamätná medaila Jána Nálepku - Repkina za dlhoročnú spoluprácu v oblasti práce s deťmi a mládežou pri organizovaní športových a vedomostných súťaží k výročiu oslobodenia nášho mesta a z histórie druhej svetovej vojny pre žiakov základných škôl v našom meste a širšom okolí.