Okresné kolo súťaže - Pekná maďarská reč

Okresné kolo súťaže - Pekná maďarská reč

15. februára 2023 sa v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách:

I. kategória: žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ s VJM - súťažilo 8 žiakov a

II. kategória: žiaci 6. až 9. ročníka základnej školy s VJM a 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia s VJM - súťažilo 5 žiakov. Okresnej súťaže sa zúčastnili 3 ZŠ a 1 osemročné gymnázium s VJM. 

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: PaedDr. Andrea Demecs - ZŠ s MŠ  J.Kármána s VJM Lučenec, Mgr. Andrea Szabóová – ZŠ Veľké Dravce, PaedDr. Tünde Fenes – ZŠ Štefana Kohátyho II. s VJM Fiľakovo, Mgr. Izolda Ferenczová - ZŠ Štefana Kohátyho II. s VJM Fiľakovo, Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová – Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota.

Výsledková listina:

I. kategória:

Miesto:

Priezvisko a meno:

Škola:

1.

Fruzina Blanka Mikos

ZŠ KRC M. Tompu Rimavská Sobota

2.

Bence Szöke

ZŠ Mihálya Tompu s VJM Rimavská Sobota

3.

Štefan Vavrek

ZŠ Ferencza Kazinczyho s VJM Tornaľa

II. kategória:

Miesto:

Priezvisko a meno:

Škola:

1.

Lýdia Lukácsová

ZŠ Mihálya Tompu s VJM Rimavská Sobota

2.

Bence István Reiter

ZŠ Mihálya Tompu s VJM Rimavská Sobota

3.

Kiara Fekiačová

ZŠ Ferencza Kazinczyho s VJM Tornaľa

Víťazom blahoželáme! Krajské kolo sa uskutoční v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

                          Bc. Dominika Molnárová

                                   Foto: Drahoslava Vyhrabáčová