Projekt "Revitalizácia a obnova chovných zariadení pre oddelenie prírodovedy CVČ Relax Rimavská Sobota" - Nadácia ZSE

Projekt "Revitalizácia a obnova chovných zariadení pre oddelenie prírodovedy CVČ Relax Rimavská Sobota" - Nadácia ZSE

CVČ Relax oddelenie prírodovedy Ekorelax sa zapojilo prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlásila Nadácia ZSE. Správna rada Nadácie ZSE rozhodla o podpore nášho projektu, ktorý splnil podmienky programu. Naša žiadosť o príspevok pre projekt bola zaevidovaná od názvom Revitalizácia a obnova chovných zariadení pre oddelenie prírodovedy CVČ Relax Rimavská Sobota. Schválená bola realizáciu projektu a CVČ Relax oddelenie prírodovedy Ekorelax získal finančný príspevok vo výške 570 €. Finančné prostriedky nám boli vyplatené na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Predkladateľom projektu bolo ZRPŠ CVČ Relax Rimavská Sobota. Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia a obnova zariadení pre oddelenie prírodovedy Ekorelax. Prioritou bola najmä výmena a obnova akvárií. Naším cieľom bolo prostredníctvom tohto projektu zmodernizovať a revitalizovať naše Mini ZOO v expozícii Aqua-tera. Zakúpením nových 6 akvárií so zabudovanými filtrami a centrálneho kompresora, ktorý ekonomicky a úspornejšie prevzdušňuje, kompletne všetky akváriá. Prínosom projektu je zvýšená bezpečnosť detí a ostatných návštevníkov a zlepšením podmienok pre exotické ryby. Včasnou a odbornou výmenou akvárií a chovných klietok v expozícií cicavcov bolo potrebné zlepšiť podmienky pre chov zvierat. Zároveň sme tým predišli možným bezpečnostným a ekonomickým rizikám spojenými s poruchami a únavou materiálu (skla), najmä u akvárií (pôvodné akvária už mali vyše 20 rokov). Z dlhodobého hľadiska je prínosom projektu ešte markantnejšie zvýšenie záujmu detí školského aj predškolského veku o zvieratá, prírodovedu, ako aj o zmysluplné a aktívne trávenie voľného času. Poďakovanie našej organizácie patrí pánovi Mgr. Tomášovi Denešovi zamestnancovi ZSE a.s. Bratislava, ktorý odporúčal projekt formou zamestnaneckého grantu nadácie ZSE. V minulosti ešte v školskom veku sa tento mladý manažér pravidelne zúčastňoval na podujatiach našej letnej činnosti CVČ Relax organizovaných oddelením prírodovedy Ekorelax. Podľa jeho slov naše pobytové, letné tábory v ňom zanechali pekné spomienky. Spoznával národné parky Slovenska, vytváral si environmentálne povedomie a zmysluplný vzťah k ochrane prírody. Z jeho pohľadu z organizačného hľadiska išlo o jednoduchý projekt, ktorý avšak svojou pridanou hodnotou môže veľmi pozitívne prispieť k udržateľnosti a rozvoju aktivít CVČ a rovnako aj k zlepšenému využitiu voľného času detí a mládeže v našom regióne.

6 nových akvárií

Akváriá s kompresorom a zabudovanými filtrami

Centrálny kompresor

Chovné klietky

                                                Mgr. Pavol Novotný

                                                                                              garant realizácie projektu


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás