Športové podujatia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Športové podujatia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

V rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu CVČ Relax, oddelenie TV a športu už tradične pre žiakov a žiačky SŠ organizuje rôzne športové súťaže „O pohár riaditeľka CVČ“.

Pondelok 13.11. sa v SOŠ obchodu a služieb uskutočnil za účasti 4 škôl mix volejbalový turnaj stredných škôl. Víťazmi sa stali žiaci a žiačky Gymnázia Ivana Kraska RS.

Utorok 14. 11. sa v Gymnáziu Ivana Krasku v RS  uskutočnil basketbalový turnaj žiakov. Z 5 škôl si prvenstvo vybojovali chlapci z SOŠ technickej a agropotravinárskej v RS.

 

Stredu 15. 11. sa konal florbalový turnaj žiakov v telocvični SOŠTA RS, kde každý hral s každým. Konečným víťazom sa stali chlapci z Gymnázia Ivana Krasku v RS, ktorí vyhrali všetky svoje zápasy.

Posledný turnaj sa uskutočnil 16. 11. vo futsale, kde prvenstvo získali chlapci zo SOŠ technickej a agropotravinárskej RS.

Víťazné školy získali putovné poháre na rok, o ktoré  jednotlivé školy budú súťažiť aj v novom školskom roku.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás