Vyhodnotenie XXI. ročníka okresného kola súťaže „Timravina studnička"

Vyhodnotenie XXI. ročníka okresného kola súťaže „Timravina studnička"

Centrum voľného času  R e l a x  v  Rimavskej Sobote zrealizovalo XXI. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy " Timravina studnička "  25. 10. 2017 do ktorého sa zapojilo len 18 súťažiacich. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi je to markantný pokles zapojenosti škôl okresu ako aj zastúpenie žiakov do jednotlivých vekových kategórií.

I. veková kategória / 5 súťažiacich /  

1. miesto:  Štefánia K o ž i a k o v á  - ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec

2. miesto:  Ema L a j g ú t o v á         - ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota                                                         

3. miesto:  Zoja  P a r o b e k o v á    - ZŠ J. Francisci Rimavského Hnúšťa     

II.veková kategória / 5 súťažiacich /

1. miesto:  Simona  M a k ó o v á       - ZŠ , ul. Mieru  Jesenské

2. miesto:  Ján S t r i e ž o v s k ý       - ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec                                            

3. miesto:  Terézia S r o k o v á          - ZŠ J. Francisci Rimavského Hnúšťa     

III.veková kategória  / 8 súťažiacich /  

1. miesto:  Oliver  P i v n í k                - ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

2. miesto:  Natália  G a ž i o v á          - ZŠ  P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota                          

3. miesto:  Janka  A u x t o v á            - ZŠ ul. Mieru  Jesenské

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  24. novembra 2017 v Lučenci.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás