Výtvarná súťaž - "MDD po celý rok"

Mestské kolo súťaže sa uskutočnilo 27. mája 2014 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Zapojili sa do neho  žiaci  troch  základných  škôl mesta -  ZŠ P.Kellnera Hostinského, ZŠ P. Dobšinského a ZŠ Š.M. Daxnera. Pre nepriazeň počasia sa zmenilo miesto konania, ale aj technika výtvarnej súťaže. Súťažiaci  kreslili na výkresy A2 technikou voskoviek na tému: „Medzinárodný deň detí po celý rok“ . Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov, ktorí boli veľmi talentovaní.

Výsledky súťaže:

1.miesto - Nikol  J ó ž o v á , ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

2.miesto – Sarah  S a r v a š o v á , ZŠ Štefana Marka Daxnera,R. Sobota

3.miesto – Matúš Č o n k a , ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

3. miesto – Natália M e d e o v á , ZŠ P. Kellnera Hostinského, R. Sobota

Súťažné práce hodnotila PaedDr. Ivana Markotánová zo ZUŠ Rimavská Sobota.

Foto: Samuel Bencső


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás