Úvodná stránka

Medzinárodný deň detí 2015

CVČ Relax v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti Mesta a blízkeho okolia na podujatie k MDD, ktoré sa uskutoční 30. mája 2015 v čase od 10.00 hod. až 14.00 hod. v areáli CVČ Relax, Ekorelaxe a v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Na našom podujatí budú participovať:...

Regionálne kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ – Jednota Cup

CVČ Relax usporiadalo dňa 15. 5. 2015 v priestoroch ZŠ Š. M. Daxnera Regionálne kolo v malom futbale žiačok ZŠ – Jednota Cup. Zúčastnili sa ho 4 družstvá, víťazi okresných kôl z okresov VK – ZŠ s MŠ Želovce, LC – ZŠ Haličská cesta Lučenec,  PT – ZŠ Školská Poltár a RS...

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo pre žiakov 6. – 7. ročníka základnej školy a príslušných gymnázií s osemročným štúdiom okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu súťažilo...

Regionálne kolo v malom futbale starších žiakov ZŠ – Jednota Cup

Na umelej tráve futbalového štadióna MŠK v Rimavskej Sobote sa 13. 5. 2015 uskutočnilo Regionálne kolo v malom futbale starších žiakov ZŠ – Jednota Cup, za účasti 4 družstiev, víťazov okresných kôl z okresov VK – ZŠ J. A. Komenského Veľký Krtíš, LC – ZŠ Farská lúka Fiľakovo, PT – ZŠ...

Okresné kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ – Jednota Cup

12. mája 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ – Jednota Cup v areáli ZŠ Š. M. Daxnera v Rim. Sobote, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá z nášho okresu. Výsledková listina:ZŠ Tisovec   -   ZŠ s MŠ...

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2015“

Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy.  Dňa 12. mája 2015 sa v areáli ZŠ Š....

Exkurzia do arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

Dňa 7. mája 2015 uskutočnilo oddelenie prírodovedy Ekorelax, exkurziu do arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Zúčastnilo sa na ňom 41 žiakov ZŠ Petra Kellnera Hostinského. Prehliadka exteriérov areálu  cudzokrajných drevín trvala  v časovom rozsahu  asi 3 hodiny. Deťom sa vo...

Vyhodnotenie okresného kola súťaže „ SLÁVIK SLOVENSKA 2015“

Okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže  „Slávik Slovenska 2015“ sa uskutočnilo 6. 5. 2015 . Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote s veľmi dobrou akustikou.  V troch vekových kategóriách súťažilo 16 interpretov zo ZŠ P....

ZABUDNÚŤ ZNAMENÁ ZOPAKOVAŤ

   Dňa 6.5.2015 sa pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny konala vedomostná súťaž z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu.  4. ročník regionálneho kola súťaže organizovali MsÚ Rimavská  Sobota, ZO SZPB č.1, Rimavská Sobota a CVČ Relax...

Činnosť ZÚ "Dopraváčik" a "Semafor klub" vrcholí

V dňoch 5. a 6. mája 2015 sa uskutočnili triedne kolá dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“ záujmových útvarov  „Dopraváčik“ a „Semafor klub“ , ktoré pracujú pri Centre voľného času Relax. Do mestského kola dopravnej súťaže, ktoré sa uskutoční 12. mája  postupujú družstvá,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>