Úvodná stránka

STAROSTLIVOSŤ O ZIMUJÚCE VTÁCTVO

STAROSTLIVOSŤ O ZIMUJÚCE VTÁCTVO
Dňa 12. januára  2015 sa uskutočnila v Ekorelaxe  prezentácia a prednáška na tému: Starostlivosť o zimujúce vtáctvo. Podujatie  žiakov zaujalo. Zúčastnili sa na ňom 26 žiakov 4. ročníkov ZŠ P. K. Hostinského. Biologička Mgr. M. Galffyová s GMM v Rimavskej...

—————

64. ročník okresného kola matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9

64. ročník okresného kola matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9
21. januára 2015 sa  v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Okresného kola sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 11 ZŠ a  1 OGY.V kategórii Z5 súťažilo 35 súťažiacich /z toho  ...

—————

JARNÝ TÁBOR S DENNOU DOCHÁDZKOU

JARNÝ TÁBOR S DENNOU DOCHÁDZKOU
Centrum voľného času Relax , SNP č. 9 v Rimavskej Sobote     Vám ponúka     Jarný mestský tábor s dennou dochádzkou Termín: 16. – 20. februára 2015 Cena: 25,- €       V  cene  tábora  je zahrnutá:   strava (obed, olovrant ),...

—————

PRÁZDNINOVÝ ZÁJAZD - ŠTRBSKÉ PLESO – AQUAPARK - AQUACITY POPRAD

PRÁZDNINOVÝ ZÁJAZD - ŠTRBSKÉ PLESO – AQUAPARK - AQUACITY POPRAD
CVČ RELAX Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská  Sobota   PRÁZDNINOVÝ ZÁJAZD SNEH, HORY A KÚPANIE ŠTRBSKÉ PLESO – AQUAPARK - AQUACITY POPRAD   Termín: 20.2.2015 (v piatok)      Vek: 8 – 15 rokov         Cena:16...

—————

Olympiáda v anglickom jazyku

 Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 14.01.2015 sa konalo v priestoroch CVČ Relax okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, presnejšie už jej 25. ročník. Zúčastnilo sa na ňom 17 súťažiacich z nášho okresu. Olympiáda pozostávala z troch častí: písomnej, práce z textom a ústnej. Žiaci súťažili...

—————

Olympiáda v nemeckom jazyku

 Olympiáda  v nemeckom jazyku
    Dňa 13.01.2015 sa v našom Centre voľného času Relax uskutočnil už 25. Ročník Okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 7 žiakov zo 4 základných škôl nášho mesta. Konkrétne zo ZŠ P.K. Hostinského, ZŠ P. Dobšinského, EZŠ Z. Oravcovej a zo ZŠ Š....

—————

Jarné prázdniny sa blížia

Jarné prázdniny sa blížia
Jarné prázdniny sa blížia. V banskobystrickom kraji budú v termíne  16. - 20. 2. 2015. CVČ Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre Vaše deti jarný tábor s dennou dochádzkou v  čase  od 7.30 – 16.30 hod. V programe budú rôzne zaujímavé športové, prírodovedné,...

—————

8. ročník vedomostnej súťaže žiakov z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu

8. ročník vedomostnej súťaže žiakov z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu
Dňa 19.12.2014 sa  konala vedomostná súťaž žiakov ZŠ z Rimavskej Soboty. Súťaž organizovali MsÚ Rimavská  Sobota, ZO SZPB č.1, Rimavská Sobota a CVČ Relax Rimavská Sobota.  Do súťaže sa prihlásilo 8 trojčlenných družstiev z Rimavskej Soboty. Jednotlivé družstvá ...

—————

ČARO VIANOC

ČARO  VIANOC
      Pod týmto názvom  sa uskutočnili v dňoch 10., 17., a 18., decembra  tvorivé dielne pre deti záujmových útvaroch oddelenia Ekorelax. Deti v čarovnej atmosfére Vianoc, za pokojných tónov kolied, umocnenej sladkou  vôňou vanilky...

—————

MEMORIÁL STANISLAVA SOJKU A MALÁ VIANOČNÁ CENA

MEMORIÁL STANISLAVA SOJKU A MALÁ VIANOČNÁ CENA
MEMORIÁL STANISLAVA SOJKU   - 13.12.2014 Memoriál organizuje náš oddiel ako pamiatku na Stanislava Sojku, ktorý zahynul pri autonehode. Koncom roka spolu s Malou Vianočnou cenou organizujeme memoriál vo váhe do 73 kg. Tohto roku sa memoriálu zúčastnilo 6 pretekárov, všetko naši...

—————