Úvodná stránka

Vyhodnotenie 9. ročníka okresného kola Dejepisnej olympiády školský rok 2016/2017

Dňa 14. februára 2017 sa uskutočnilo vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote  okresné kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E, a F pre žiakov ZŠ a OGY okresu Rimavská Sobota. Súťaže sa zúčastnilo 41 žiakov zo základných škôl a paralelných...

Jarné prázdniny sa blížia

Jarné prázdniny v našom kraji budú od 27. februára do 3. marca 2017. Veľa rodičov si už teraz láme hlavu, čo so svojimi deťmi počas celého týždňa.  Veď to poznáte – jarné prázdniny – rodičia v práci  a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote nezaháľalo...

51. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

Dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 51. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy a 3. – 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.  Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú...

Obvodné kolo súťaže „PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – Szép magyar beszéd“

Dňa 15.02.2017 sa v priestoroch nášho Centra voľného času uskutočnilo obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd, v ktorom žiaci z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách. Mgr. Marianna Kóreová otvorila súťaž a privítala...

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko J. C. Hronského “

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 8. februára 2017 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej. Súťažilo 25 interpretov v 3 vekových kategóriách, ktorí svoje prednesy zvládli na veľmi dobrej umeleckej...

45. ročník okresného kola Geografickej olympiády

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov,...

Ponuka priestorov na prenájom od 1. 1. 2017

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote ponúka na prenájom voľné nebytové priestory na prízemí v hlavnej budove CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 o výmere 22,80 m² / za 160 € mesačne – prenájom a prevádzkové náklady/ od 01. 01. 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta...

66. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9

Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou...

Nezabúdame na zimujúce vtáky

Členovia prírodovedných záujmových útvarov v Ekorelaxe sa počas zimy starajú aj o vtáky, ktoré zimujú v našom okolí. Aj počas tejto zimy členovia ZÚ Stonožka pripravili a rozvešali  kŕmidilá pre vtáky, ktoré v tuhej zime a poľadovici trpia nedostatkom  potravy. Tukové kŕmidlo plné...

Šťastný nový rok 2017

Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí.  Nový rok čistý a biely ako sneh,  v živote len šťastie, zdravie a smiech.   ...
Záznamy: 1 - 10 zo 33
1 | 2 | 3 | 4 >>