Naše aktivity

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti.

Okresné kolo  Biologickej olympiády v kategórii E - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti.
Dňa 15. apríla  2014 sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 55. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ , Biologickej olympiády kategórie E. 23 žiakov a žiačok z 9 ZŠ okresu a z Gymnázia M. Hrebendu z Hnúšte...

—————

Okresné kolo 63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8.

Okresné kolo 63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8.
Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu...

—————

Z činnosti Klubu mladých chovateľov v Ekorelaxe

Z činnosti Klubu mladých  chovateľov v Ekorelaxe
Tento rok prišla jar minimálne o dva týždne skôr  ako po iné roky. Najviac to vidno na našej rozkvitnutej magnólii. Je to už 17 rokov, čo sme ju doviezli z arboréta v Tesárskych  Mlyňanoch a zasadili v záhrade. Je nádherná. Na jar pripomína obrovskú, ružovú...

—————

Okresné kolo 50. ročníka Chemickej olympiády v kategórii D

Chemická olympiáda je postupová súťaž pre žiakov základných škôl / Dz / a príslušných nižších ročníkov gymnázií / Dg /. Rozhodnutím SK CHO boli od školského roku 2013/2014 zlúčené kategórie Dz a Dg do spoločnej kategórie D. Je to postupová súťaž, podmienkou účasti žiaka vo vyššom kole súťaže...

—————

Modrá planéta a Svetový deň vody v Ekorelaxe.

Modrá planéta a Svetový deň vody v Ekorelaxe.
V piatok 21. 3. 2014 sa zúčastnili študenti 1. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy  v Rimavskej Sobote na environmentálnom podujatí Modrá planéta. Táto prednáška bola spojená s besedou a videoprojekciou. Študentov zaujala problematika starostlivosti o životné...

—————

Svetový deň vody

Svetový deň vody
Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie pod heslom „Voda a energia“.  Energie potrebujú vodu a voda vyžaduje energiu. Sú vzájomne úzko prepojené a na sebe...

—————

Okresné kolo 35. ročníka Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8

Okresné kolo 35. ročníka  Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8
Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre širšiu populáciu 9 až 14-ročných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, podporovať vyhľadávanie a rast...

—————

Okresné kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády.

Okresné kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády.
Dňa 14.3.2014 sa konalo okresné kolo  Fyzikálnej olympiády.  Olympiády sa zúčastnilo 6 žiakov z troch škôl. Tento druh olympiády patrí medzi najnáročnejšie, čoho najčastejším výsledkom je aj nižšia účasť riešiteľov. V školskom roku 2013/2014, ani jeden riešiteľ okresného kola...

—————

Fašiangy sa krátia... - zvykoslovné bursovanie v meste.

Fašiangy sa krátia... - zvykoslovné bursovanie v meste.
S fašiangovým obdobím sa dňa 28. februára 2014 prišli do Rimavskej Soboty rozlúčiť členovia detských folklórnych súborov Lieskovček z Rimavskej Soboty a Mladosť z Klenovca, členovia  folklórneho súboru Rimavan z Rimavskej Soboty, heligonkári folklórneho súboru Vepor z Klenovca, členovia klubov...

—————

Tanečné súbory CVČ Relax vystúpili na slávnostnom vyhodnotení najúspešnejších športovcov

Tanečné súbory CVČ Relax vystúpili na slávnostnom vyhodnotení najúspešnejších športovcov
Okresné združenie telesnej kultúry a Mesto  Rimavská Sobota  usporiadali dňa 27. februára 2014 už  48. ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov okresov Rimavská Sobota a Revúca. V kultúrnom programe vystúpili mažoretky Estrella pod vedením Ivany Pivarníkvej a členovia Dancing...

—————


Anketa

Aké voľnočasové aktivity uprednostňujete?

šport
32%
27

tanec
20%
17

hudba a spev
4%
3

vychádzky do prírody
27%
23

čítanie kníh a časopisov
8%
7

posedenia s priateľmi
4%
3

počítačové hry, internet
5%
4

Celkový počet hlasov: 84 TOPlist


 

Vitajte na neoficiálnej stránke

 Centra voľného času Relax v Rimavskej Sobote 

Predstavíme Vám činnosť prvého mimoškolského zariadenia pre deti a mládež v okrese Rimavská Sobota. Zoznámime Vás s obsahom a cieľmi našich aktivít.

Vaše nápady a postrehy...

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP 9
979 01 Rimavská Sobota


047 / 56 24 691 047/5624576
0911 174 151Kalendár akcií

Deň narcisov - verejná zbierka.

07.04.2014 15:14
Termín: 11.04. 2014 od 9.00 hod. Miesto: Areál CVČ Relax, ulice mesta Rimavská Sobota.

—————

Okresné kolo súťaže v minifutbale žiakov ZŠ.

07.04.2014 15:16
Termín: 14.04. 2014 o 9.00 hod. Miesto: ZŠ Š.M. Daxnera Rimavská Sobota.

—————

Okresné kolo 48. ročníka Biologickej olympiády v kategórii E, súťaž Poznaj a chráň pre ZŠ a OGY.

07.04.2014 15:18
Termín: 15.04. 2014 o 8.00 hod. Miesto: CVČ Relax Rimavská Sobota.

—————

Deň Zeme - podujatie pre deti a mládež.

07.04.2014 15:21
Termín: 24.04. 2014 o 13.00 hod. Miesto: Areál CVČ Relax v Rimavskej Sobote.

—————

Okresné kolo súťaže vo vybíjanej žiačok ZŠ.

07.04.2014 15:23
Termín: 24.04. 2014 o 9.00 hod. Miesto: ZŠ. M. Tompu Rimavská Sobota.

—————

Účasť DFS Lieskovček a Hájik na Detskom hudobnom festivale.

07.04.2014 15:25
Termín: 25.04. 2014 o 8.00 hod. Miesto: Hnúšťa - Mestské kultúrne stredisko.

—————

Okresné kolo súťaže vo futbale chlapcov SŠ.

07.04.2014 15:28
Termín: 28.04. 2014 o 9.00 hod. Miesto: Štadión MFK Rimavská Sobota.

—————

"Staviame my máje..."

07.04.2014 15:29
Termín: 30.04. 2014 o 14.00 hod. Miesto: CVČ Relax, Dom Matice slovenskej.

—————

Vyhlásenie výtvarnej súťaže "Doprava očami detí".

07.04.2014 15:30

—————