Úvodná stránka

Okresné kolo Biologickej olympiády – kategórie F

Dňa 26. mája 2016 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády – kategórie F , súťaž „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Kategória F Biologickej olympiády je určená pre mladších žiakov (3. a 4. ročník ZŠ) a starších žiakov (5. ročník ZŠ). Súťažia päťčlenné...

Medzinárodný deň detí

V každom z nás je krásne dieťa, a to dieťa povedie ťa do krajiny snov, kde je život hrou. Darujme si v tento deň, s láskou aspoň jeden sen. Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. MDD sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku ...

Doprajte svojim deťom pohyb - prihláste ich na stolný tenis

Stolný tenis je jednou z najrýchlejších individuálnych hier, učí rýchlemu odhadu hernej situácie, vyžaduje rýchlosť, vytrvalosť a vysokú koncentráciu. Je to finančne nenáročný, všeobecne obľúbený šport, ktorému sa deti radi venujú a pomerne rýchlo sa ho naučia hrať. V našom...

Mažoretky Estrella na dvoch medzinárodných súťažiach

Dievčatá na medzinárodných súťažiach vybojovali 3x ZLATO a 3x STRIEBRO. Sólistky mažoretkového súboru Estrella sa vybrali dňa 14. 05. 2016 ( sobota) zabojovať o cenné kovy do ďalekej Bratislavy. Súťažili v kategórii junior a senior, s náčiním baton a pom pom. Mažoretky sa...

Ponuka letných táborov CVČ Relax

Najočakávanejšie dni roka pre deti sa neúprosne blížia. Prázdniny sú predo dvermi. Deti sa tešia, rodičia už menej. Začína ich oblievať pot. Čo s nimi? Ako im zorganizovať čas, aby si leto užili a boli pod dohľadom? Nastupujú babky, dedkovia a detské tábory . Ako im vyplniť množstvo voľného času?...

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2016“

Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy.  Dňa 12. mája 2016 sa v areáli ZŠ Š....

Vyhodnotenie okresného kola súťaže „ SLÁVIK SLOVENSKA 2016“

Okresné kolo 26. ročníka speváckej súťaže  „Slávik Slovenska 2016“ sa uskutočnilo 11. 5. 2016. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote s veľmi dobrou akustikou.  V troch vekových kategóriách súťažilo 23 interpretov zo  ZŠ P....

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D

Dňa 10. mája 2016 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo pre žiakov 6. – 7. ročníka základnej školy a príslušných gymnázií s osemročným štúdiom okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu súťažilo...

EXKURZIA DO ARBORÉTA V TESÁRSKYCH MLYŇANOCH

Dňa 6. mája 2016 uskutočnilo CVČ Relax, oddelenie prírodovedy Ekorelax, exkurziu do arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Zúčastnilo sa na ňom 55 účastníkov z 3 ZŠ okresu Rimavská Sobota. Žiaci a učitelia ZŠ Petra Kellnera Hostinského, ZŠ V. Mináča z Klenovca a ZŠ Rimavská...

Vedomostná súťaž z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu

Dňa 6. 5. 2016 sa pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny konala vedomostná súťaž z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu.  5. ročník regionálneho kola súťaže organizovali MsÚ Rimavská  Sobota, ZO SZPB č.1, Rimavská Sobota a CVČ Relax Rimavská Sobota....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>