Úvodná stránka

Staviame my máje...

CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční 28. apríla 2017 o 14.00 hod. pred budovou CVČ Relax, Ul. SNP č. 9 a o 15.00 hod. pred Domom Matice slovenskej na Ul. Bakulínyho v Rimavskej Sobote. Tešíme sa na Vašu účasť!

Deň Zeme v CVČ Relax

Stáva sa takým súčasným trendom, že takmer na každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme...

Hľadá sa hviezda

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote organizovalo 5.apríla.2017 v popoludňajších hodinách druhý ročník speváckej súťaže Hľadá sa hviezda pre žiakov základných škôl nášho mesta. Každý súťažiaci mal možnosť výberu zaradenia do kategórie. Súťaž bola vyhlásená v troch...

Výberové konanie na pracovné miesto školník, údržbár, kurič

Riaditeľstvo CVČ Relax v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto školník, údržbár, kurič na celý pracovný úväzok. Požiadavky: - manuálna a technická zručnosť - zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností a práce vo výškach - schopnosť tímovej práce -...

66. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8

Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej prácis talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu voľného...

51. ročník Biologickej olympiády v kategórii E

Dňa 29. marca 2017  sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 59. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ , Biologickej olympiády  kategórie E za účasti  28 žiakov a žiačok z 8 ZŠ okresu a Gymnázia M. Hrebendu...

Letný tábor Zelený breh - Sigord

ZELENÝ BREH - SIGORD sa nachádza  v známom rekreačnom stredisku Slanských vrchov neďaleko mesta Prešova. Okolie Sigordu tvorí pekné prírodné prostredie, plné stromov a zelene, ktoré je vhodné pre oddych a rekreáciu. V cene letného pobytu je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x denne,...

Ponuka letných táborov 2017

Milí rodičia!!! Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri organizovaní detských letných táborov počas minulých prázdnin. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravuje aj v tomto roku pre Vaše deti letné tábory počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august...

53. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D

23. marca 2017 sa uskutočnil 53. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov základných škôl nášho okresu. Zúčastnilo sa ho 11 súťažiacich z 8 ZŠ. Súťažiaci riešili úlohy teoretickej a praktickej časti. Všetci boli úspešní. Do krajského kola 27. apríla 2017 v Banskej Bystrici...

Súťaž "DEŇ VODY" pre žiakov 4. roč. ZŠ - 22. 3. 2017 v Ekorelaxe

Celá "Modrá planéta" si  pripomína svetový deň vody. Práve voda  sa patričnou mierou podieľa na belasom nádychu Zeme. Voda je životodarná tekutina, bez ktorej by život nemohol existovať. Nedostatok kvalitnej pitnej vody v rôznych krajinách sveta, jej sústavne znečisťovanie má do...
Záznamy: 1 - 10 zo 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>