Úvodná stránka

Okresné kolo v hádzanej žiačok ZŠ

CVČ Relax usporiadalo dňa 17.4.2015 v telocvični ZŠ Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote Okresné kolo v hádzanej žiačok ZŠ, do ktorého sa zapojili 4 školy. Výsledky jednotlivých zápasov: Gym. M. Tompu RKC s VJM RS        -   ZŠ P.K. Hostinského RS      ...

Okresné kolo v hádzanej žiakov ZŠ

Dňa 21. 4. 2015 CVČ Relax usporiadalo Okresné kolo v hádzanej žiakv základných škôl v telocviční ZŠ Mihálya Tompu na Sídl. Západ v Rimavskej Sobote. Zúčastnili sa 3 školy :  Výsledková listina: Gym. M. Tompu RKC s VJM RS      -   ZŠ P.K. Hostinského RS  ...

Dobrovoľníci ku Dňu Zeme

Dobrovoľníci CVČ Relax sa rozhodli ku Dňu Zeme skrášliť okolie CVČ. Vysadili kvetiny pri vstupe do Ekorelaxu, popresádzali živé črepníkové rastliny a vysadili okrasné kríky v areáli záhrady Ekorelaxu    

Deň Zeme 2015

Každoročne 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. CVČ Relax usporiadalo k tomuto významnému dňu zaujímavé podujatie pre deti materských a základných škôl, ako aj obyvateľov nášho mesta. Prinášame Vám zopár záberov.

49. ročník Biologickej olympiády v kategórii E

Dňa 9. apríla  2015 sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 56. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ , Biologickej olympiády v kategórii E za účasti  22 žiakov a žiačok z 8 ZŠ okresu a Gymnázia M. Hrebendu...

Okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8

Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi základných. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému...

EKOLOGICKÉ AKTIVITY KU DŇU ZEME

Pri príležitosti DŇA ZEME 22. apríla 2015 o 14,00 hod. vytvorme spolu na námestí v Rimavskej Sobote PAVUČINU VZŤAHOV medzi človekom, živočíchmi a rastlinami. Na túto aktivitu použijeme najlepšie recyklovateľný materiál - papier. Chceme Vás všetkých deti a žiakov požiadať, aby...

Deň narcisov 2015

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú...

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese rozprávky „ Rozprávkové vretienko"

  Centrum voľného času  Relax v Rimavskej Sobote zrealizovalo okresné kolo súťaže v prednese rozprávky „Rozprávkové vretienko“ 24. marca  2015 s nasledovnými výsledkami: I. kategória:   / 1. stupeň  ZŠ / - 12 súťažiacich 1. miesto: Sarah...

51. ročník okresného kola chemickej olympiády v kategórii D

Chemická olympiáda je postupová súťaž pre žiakov základných škôl a príslušných nižších ročníkov gymnázií. Podmienkou účasti žiaka vo vyššom kole súťaže je jeho úspešná účasť v nižších kolách. Poslaním Chemickej olympiády je prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.