Úvodná stránka

Vyhodnotenie XXI. ročníka okresného kola súťaže „Timravina studnička"

Centrum voľného času  R e l a x  v  Rimavskej Sobote zrealizovalo XXI. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy " Timravina studnička "  25. 10. 2017 do ktorého sa zapojilo len 18 súťažiacich. V porovnaní s predchádzajúcimi...

Deň otvorených dverí v Ekorelaxe

CVČ Relax – oddelenie Ekorelax reagovalo na výzvu BBSK o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb vo verejnom záujme.  Pod názvom „Deň otvorených dverí v Ekorelaxe“ sme podali žiadosť na poskytnutie dotácie na obnovu priestorov a zlepšenie prostredia pre...

Projekt "Revitalizácia a obnova chovných zariadení pre oddelenie prírodovedy CVČ Relax Rimavská Sobota" - Nadácia ZSE

CVČ Relax oddelenie prírodovedy Ekorelax sa zapojilo prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlásila Nadácia ZSE. Správna rada Nadácie ZSE rozhodla o podpore nášho projektu, ktorý splnil podmienky programu. Naša žiadosť o príspevok pre projekt bola zaevidovaná od názvom...

Prírodovedná exkurzia 17. ročník Gaštanové slávnosti - Hrad Modrý Kameň

Dňa 7. októbra v sobotu sa členovia ZÚ chovateľ, rodičia, malí turisti zo ZŠ P. K. Hostinského a dôchodkyne Senior klubu z Hnúšte zúčastnili na exkurzii organizovanej CVČ Relax. Počasie nám na Gaštanových slávnostiach prialo. Bol krásny, modrý, slnečný deň. Modrý kameň sa môže hrdiť aj...

Dopravná výchova v CVČ Relax

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Cieľom dopravnej výchovy je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v...

Malí výtvarníci zo ZUŠ v Ekorelaxe

Minizoo v Ekorelaxe priťahuje čoraz viac návštevníkov, aby si zblízka mohli pozrieť rôzne druhy živočíchov. Aj 9. 10. 2017 minizoo navštívili žiaci zo ZUŠ - odbor výtvarný v Rimavskej Sobote, aby preniesli svoj výtvarný prejav na papier a potom vytvorili grafiky z rôznych druhov zvierat, ktoré budú...

Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

CVČ Relax usporiadalo v spolupráci so ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote dňa 3. októbra 2017 Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Výsledková listina: Mladší žiaci súťaž...

Vystúpenie tanečných súborov CVČ Relax na XXXV. ročníku G-M jarmoku

Tanečné súbory CVČ Relax každoročne vystúpia v hodinovom bloku so svojimi choreografiami. Aj tohto roku vystúpili: DFS Lieskovček, Mažoretky Estrella, Tanečný klub La crayons a Music Club. Mažoretky Estrella Mažoretky Estrella Mažoretky Estrella Music Club Tanečný klub Lacrayons

Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov boli úspešné aj pre domáci Model klub

CVČ Relax a Model klub v Rimavskej Sobote usporiadali v dňoch 2. a 3. septembra 2017 v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a III. ročník memoriálu dlhoročného modelára Ondreja Mišáka. Kurineckú vodu brázdilo 67 maketových lodí...

Školský rok 2017/2018

Ponuka CVČ Relax v Rimavskej Sobote na školský rok 2017/2018          www.relaxrs.webnode.sk, cvcrelax@gmil.com, ekorelax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.sk denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru (2).doc (34304) Čestné vyhlásenie (7).doc...
Záznamy: 1 - 10 zo 81
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>