Úvodná stránka

Skončil sa aj III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou sa uskutočnil v termíne 17. – 21. júla 2017. Zúčastnilo sa ho  28  detí, ktoré prežili príjemné prázdniny plné  zábavy, poznávania a oddychu. Program tábora bol zameraný na poznávanie histórie nášho regiónu, kultúrnych...

Skončil sa II. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

II. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou sa uskutočnil v termíne 10. – 14. júla 2017. 32 detí prežilo príjemné prázdniny a počas týždňového turnusu strávili príjemné chvíle oddychu, zábavy, nových zážitkov a spoznali nových kamarátov. Program tábora bol zameraný na...

Ponuka letných táborov 2017 - I. turnus MsT obsadený, IV. turnus MsT obsadený

Milí rodičia!!! Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri organizovaní detských letných táborov počas minulých prázdnin. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravuje aj v tomto roku pre Vaše deti letné tábory počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august...

Letný tábor Zelený breh - Sigord

ZELENÝ BREH - SIGORD sa nachádza  v známom rekreačnom stredisku Slanských vrchov neďaleko mesta Prešova. Okolie Sigordu tvorí pekné prírodné prostredie, plné stromov a zelene, ktoré je vhodné pre oddych a rekreáciu. V cene letného pobytu je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x denne,...

ESTRELLY Z TALIANSKA PRIVIEZLI DVA BRONZOVÉ KOVY

V talianskom prímorskom letovisku Giulianova sa v dňoch 22.-25. júna 2017 konal 14. ročník Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe. Na šampionáte si zmeralo sily 103 súborov z 11 štátov. Rimavskú Sobotu a Slovenskú republiku   reprezentovali  aj...

Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec

30. júna sa v  CVČ Relax uskutočnila pedagogická rada na ktorej sa zhodnotila činnosť počas školského roka 2016/17. Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania...

CVČ Relax na podujatí "Hurá prázdniny"

17. júna sa v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote uskutočnilo podujatie "Hurá prázdniny", na ktorom sa svojimi aktivitami podieľalo aj naše CVČ Relax. V kultúrnom programe vystúpili deti z tanečných súborov DFS Lieskovček a LaCrayons. Svoju činnosť propagoval aj Model klub a Ekorelax s...

Krajské kolo XXVII. ročníka "Slávik Slovenska 2017"

Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu. Preto ju milujeme v akejkoľvek podobe... Pre Centrum voľného času Relax bolo veľkou cťou, že  ho Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor školstva poveril...

Medzinárodný deň detí 2017

3. júna 2017 sa v priestoroch CVČ Relax, Ekorelax-u a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na podujatí k Medzinárodnému dňu detí skákalo, spievalo, športovalo, súťažilo, cvičilo a ozývalo smiechom a radosťou detí nášho mesta a okolia. Účastníci sa mohli do...

Okresné kolo 51. ročníka Biologickej olympiády kategórie F „Rastliny a zvieratá našich lesov“

Dňa 25. mája 2017 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v  kategórii F , súťaž „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Kategória F Biologickej olympiády je súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. Je určená pre mladších žiakov (3. a 4....
Záznamy: 1 - 10 zo 70
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>