Úvodná stránka

Privítanie Mikuláša na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote

December býva pre všetky naše deti mesiacom štedrosti a radosti. Tešia sa z krásnych trblietavých ozdôb a darčekov. Píšu listy Ježiškovi a túžobne očakávajú  štedrého a dobrého deduška Mikuláša. Mikuláš ani v tomto roku nezabudne na deti nášho mesta a bude...

Okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

Okresné kolo v bedmintone družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ sa uskutočnilo 12. 11. 2015 v ZŠ Sama Vozára v Hrachove Výsledková listina: Vyhodnotenie okresného kola v bedmintone.docx (14302)  

Prírodovedná exkurzia do Budapešti na vianočné trhy a do Tropikária

CVČ Relax organizuje dňa 18. decembra 2015 prírodovednú exkurziu do Budapešti na vianočné trhy a do tropikária.Uvidíme Tropikárium - zvieratá pochádzajúce zo všetkých kútov sveta. Medzi obyvateľmi zoo sa nájdu aligátory, exotické plazy, obojživelníky, maličké opičky, voľne...

Mažoretky ESTRELLA opäť vo svetle úspechov !!!

V sobotu 14. novembra  2015 Estrelly vycestovali  do známeho Sabinova, kde sa konal VII. ročník medzinárodnej nepostupovej súťaže s názvom Sabinovská palička. V skorých ranných hodinách mažoretky vyrazili s cieľom zabojovať o najvyššie ocenenia. Estrelly prezentovali Rimavskú Sobotu...

Výstava Titanic v Bratislave

V piatok 6. novembra 2015 sa zúčastnilo 44 žiakov ZŠ P. K. Hostinského a členov záujmových útvarov CVČ Relax na výstave Titanic v Bratislave. Toto netradičné podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Incheby. Na výstave žiaci uvideli  stovky originálnych artefaktov. ...

Timravina studnička

Centrum voľného času  R e l a x  v Rimavskej Sobote zrealizovalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ 4. 11. 2015 s nasledovnými výsledkami: Vyhodnotenie OK TS 2015.doc (28160)    

Deti zo špeciálnej ZŠ v Ekorelaxe

CVČ Relax už viac rokov spolupracuje aj so špeciálnymi základnými školami v našom meste. Aj v tomto školskom roku deti zo Špeciálnej ZŠ na Ul. Bottovej v Rimavskej Sobote navštevujú v Ekorelaxe záujmový útvar „Rosnička“. V celoročnej činnosti sa deti dozvedia rôzne...

Prírodovedná exkurzia na farmu a do jazdeckého klubu Excel Madon v Rimavskom Brezove

V pekný a slnečný deň  babieho leta v piatok 23. októbra CVČ Relax oddelenie Ekorelax  uskutočnilo pre 32 detí ZÚ Enviroklubu a ZÚ Priateľa  lesa prírodovednú exkurziu do obce Rimavské Brezovo.  Žiaci 1.stupňa ZŠ P. K.  Hostinského sa na podujatie veľmi...

Po Majstrovstvách Európy triumf v Púchove

   Rimavskosobotské mažoretky zobrali postup na Majstrovstvá Európy veľmi  vážne. Počas letných prázdnin trénovali takmer každý deň. Snažili sa zdokonaliť jednotlivé časti choreografií, istotu predvedenia prvkov, synchronizáciu, pohybovú techniku  a pod.. Koncom augusta...

Vytrvalostný štafetový beh žiakov a žiačok SŠ - MEMORIÁL MÁRIE ZAVARSKEJ

6. októbra 2015 sa v areáli ZŠ Š. M. Daxnera uskutočnil Memoriál Mária Zavarskej vo vytrvalostnom štafetovom behu žiakov a žiačok stredných škôl. Výsledková listina: Výsledková listina vytrvalostného štafetového behu žiakov a.docx (11034)
1 | 2 >>