Úvodná stránka

Ponuka priestorov na prenájom od 1. 1. 2017

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote ponúka na prenájom voľné nebytové priestory na prízemí v hlavnej budove CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 o výmere 22,80 m² / za 160 € mesačne – prenájom a prevádzkové náklady/ od 01. 01. 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta...

PRÁZDNINOVÝ ZÁJAZD PRE ŽIAKOV AJ RODIČOV

Centrum voľného času Relax ponúka počas polročných prázdnin, zájazd  pre žiakov aj rodičov. Objednaná je  hipoterapia - liečebno-pedagogické jazdenie na koníkoch v krytej jazdeckej hale na Ranči Pohoda v Prešove. Budeme sa kúpať v 1500 m2 vodnej plochy v nerezových...

Jarné prázdniny sa blížia

Jarné prázdniny v našom kraji budú od 27. februára do 3. marca 2017. Veľa rodičov si už teraz láme hlavu, čo so svojimi deťmi počas celého týždňa.  Veď to poznáte – jarné prázdniny – rodičia v práci  a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote nezaháľalo...

Šťastný nový rok 2017

Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí.  Nový rok čistý a biely ako sneh,  v živote len šťastie, zdravie a smiech.   ...

Vedomostná súťaž pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota

Dňa 21.12.2016  sa pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota konal 10. ročník   vedomostnej súťaž   Medzníky 2. svetovej  vojny – miestne kolo. Súťaž  organizovali MsÚ Rimavská  Sobota, ZO SZPB Júliusa Bolfíka, Rimavská Sobota a CVČ Relax...

Vianočné tvorivé dielne pre deti a rodičov v CVČ Relax

V piatok 16. decembra 2016 o 9,00 hod. sa uskutočnili vo veľkej sále CVČ Relax Vianočné tvorivé dielne. Už pri vchádzaní do sály bolo počuť nádherné  vianočné koledy, ktoré priam magicky sa  spájali s vanilkovou vôňou pečúcich sa oplátok a medovníkov. Na podujatí sa...

OK vo volejbale žiakov ZŠ

Dňa 13. 12. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ v telocvični ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote. Zúčastnené družstvá hrali systémom každý s každým. Víťazom a zároveň postupujúcim družstvom do regionálneho kola sa stali žiaci domáceho družstva, ktorí neprehrali ani jeden...

Čaro dávnych Vianoc

CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vás pozýva na tematickú výstavu "Čaro dávnych Vianoc", ktorá sa uskutoční od 5. decembra 2016 do 13. januára 2017 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod v zrk.adlovej sále CVČ Relax.  

Prišiel k nám Mikuláš

Mesto Rimavská Sobota pod záštitou primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka a Centrum voľného času Relax  každoročne 5. decembra organizuje v našom meste stretnutie detí a všetkých obyvateľov mesta s Mikulášom. Aj tohto roku Mikuláš na koči aj so svojou družinou zavítal na Hlavné...

Športové súťaže žiakov mestských stredných škôl pri príležitosti „ Dňa boja za slobodu a demokraciu“ o pohár riaditeľky CVČ Relax

CVČ Relax, oddelenie TV a športu organizoval pre žiakov mestských stredných škôl pri príležitosti „ Dňa boja za slobodu a demokraciu“ športové turnaje o putovný pohár riaditeľky CVČ.Pondelok, dňa 14. novembra 2016 v SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej...
Záznamy: 1 - 10 zo 28
1 | 2 | 3 >>