Úvodná stránka

DEŇ VODY environmentálna súťaž pre žiakov 4. ročníkov ZŠ v RS.

    Celá "Modrá planéta" si  pripomína svetový deň vody. Práve voda  sa patričnou mierou podieľa na belasom nádychu Zeme. Voda je životodarná tekutina,   bez ktorej by život nemohol existovať. Nedostatok kvalitnej pitnej vody v rôznych krajinách sveta, jej...

56. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády

    Dňa 19.3.2015 sa v CVČ Relax  uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Úlohy okresného  kola   riešili len žiaci z 3 škôl a to: ZŠ P. Dobšinského Rim. Sobota , Gymnázium  I. Kraska Rim. Sobota  a  ZŠ J. P. Šafárika Tornaľa ....

"Vynesmo tú kletú zimu" - vynášanie Moreny

„ Vynesemo, vynesemo, tú kletú zimu... Prinesemo, prinesemo to pekné leto!“ tieto slová zneli v piatok, 20. marca ulicami nášho mesta. Lúčili sme sa totiž so zimou a to tradičným zvykom – vynášaním Moreny. Deti z Detského folklórneho súboru Lieskovček pri Centre voľného času Relax...

Tematická výstava "Čaro krásy kraslice a kroja"

CVČ Relax Vás srdečne pozýva na tematickú výstavu „ Čaro krásy kraslice a kroja “ s úctou k pracovitým rukám našich starých matiek. Výstava potrvá od 23. 3. do 30. 4.  2015  od 9.00 do 17.00 hod. v priestoroch zrkadlovej sály  CVČ. Výstava prezentuje...

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín“

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 17. marca 2015 v CVČ Relax v Rimavskej     Sobote . Súťažilo 28 interpretov v poézii v 3 vekových kategóriách a 33 interpretov v próze v 3 vekových kategóriách. Súťaž mala dobrú  umeleckú úroveň. Do...

36. ročník okresného kola matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8

Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre širšiu populáciu 9 až 14-ročných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, podporovať vyhľadávanie a rast...

Medzinárodný projekt sociálno-finančného vzdelávania Global Money Week

CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa zapojilo do medzinárodného projektu týždňa sociálno-finančného vzdelávania Global Money Week, ktorý vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v dňoch 9.- až 12. marca  pod názvom  „Úloha peňazí v živote človeka“. Pod vedením odbornej lektorky...

Okresné kolo Chemickej olympiády

     Dňa 26. marca 2015 sa uskutoční okresné kolo Chemickej olympiády - kategória D v  ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote ...viď pozvánku Pozv._2015_CHO.doc (28672)

Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ

Okrené kolo vo florbale žiakov základných škôl sa uskutočnilo dňa 6.3.2015 v športovej hale v Hnúšti za účasti štyroch družstiev, umiestnených na prvých dvoch miestach v základných kolách.Zápasy mali veľmi dobrú športovú úroveň,kde víťazstvo a zároveň postup do regionálneho kola si zaslúžene...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.