Úvodná stránka

Ponuka letných táborov CVČ Relax

Najočakávanejšie dni roka pre deti sa neúprosne blížia. Prázdniny sú predo dvermi. Deti sa tešia, rodičia už menej. Začína ich oblievať pot. Čo s nimi? Ako im zorganizovať čas, aby si leto užili a boli pod dohľadom? Nastupujú babky, dedkovia a detské tábory . Ako im vyplniť množstvo voľného času?...

Staviame my máje

Zvyk stavať máje existuje v mnohých krajiných dodnes. Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u...

Dopravná súťaž "Na bicykli bezpečne 2016"

Dňa 12. mája 2016 o 9:00 hod. sa v areáli ZŠ Š. M. Daxnera uskutoční detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2016“.  Propozície OK Na bicykli bezpečne 2016.doc (41984)

50. ročník Biologickej olympiády v kategórii D

Dňa 10. mája 2016 o 8:30 hod. sa v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote uskutoční 50. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii D pre žiakov 6 .- 7. ročníka základnej školy a 1.a  2. očníka gymnázií s osemročným štúdiom. Pozv.BIO_D.doc (34816)

GÉMEŠIOVÁ MAJSTERKA A 2-NÁSOBNÁ II.VICEMAJSTERKA SR –ESTRELLY OPÄŤ TRIUMFOVALI NA MSR V MAŽORETKOVOM ŠPORTE 2016

Medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou v Malackách sa v dňoch 22. - 24.apríla 2016 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. Majstrovstiev sa zúčastnilo 35 súborov z rôznych kútov Slovenska.  Mažoretkový súbor Estrella sa  na MSR  dlhé...

Detský festival ľudovej hudby "Zlatá strunka"

21. apríla 2016 sa v Hnúšti uskutočnil detský festival ľudovej hudby "Zlatá strunka" - regionálna postupová súťaž detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Súťaže sa zúčastnili aj sólisti DFS Lieskovček. Ema Kmeťová v I. kategórii kvôli hlasovej...

Deň Zeme v CVČ Relax

Stáva sa takým súčasným trendom, že takmer na každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme...

Vyhodnotenie 50. ročníka Biologickej olympiády v kategórii E

Dňa 12. apríla  2016 sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 58. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ , Biologickej olympiády  kategórie E za účasti  27 žiakov a žiačok z 8 ZŠ okresu a Gymnázia M. Hrebendu...

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu združenia rodičov pri Centre voľného času Relax

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu Združenia rodičov pri Centre voľného času Relax dňa 14.04.2016 o 16.00 hodine v priestoroch CVČ Relax, Ulica SNP č. 9 v Rimavskej Sobote. Svoje pracovné a osobné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa zasadnutia mohli zúčastniť....

Vyhodnotenie okresného kola 65. ročníka matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8

Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>