Úvodná stránka

Ponuka priestorov na prenájom od 1. 1. 2017

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote ponúka na prenájom voľné nebytové priestory na prízemí v hlavnej budove CVČ Relax na Ul. SNP č. 9 o výmere 22,80 m² / za 160 € mesačne – prenájom a prevádzkové náklady/ od 01. 01. 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta...

Čaro dávnych Vianoc

CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vás pozýva na tematickú výstavu "Čaro dávnych Vianoc", ktorá sa uskutoční od 5. decembra 2016 do 13. januára 2017 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod v zrk.adlovej sále CVČ Relax.  

Pri "Vrbovskom betleheme"

Centrum voľného času  R e l a x  v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozýva na prezentáciu kolied, vinšov a Betlehemskej hry Pri Vrbovskom betleheme dňa 16. decembra 2016 o 16.00 hod. vo Vrbovciach na počesť a pamiatku života a diela ľudového rezbára Dušana ...

Nesieme Vám novinu...

CVČ Relax, Mestské kultúrne stredisko a Rímsko-katolícky úrad v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na prezentáciu vianočných kolied, vinšov, Betlehemskej a Trojkráľovej hry "Nesieme Vám novinu", dňa 22. 12. 2016 o 18.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.Účinkujú: DFS...

Prišiel k nám Mikuláš

Mesto Rimavská Sobota pod záštitou primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka a Centrum voľného času Relax  každoročne 5. decembra organizuje v našom meste stretnutie detí a všetkých obyvateľov mesta s Mikulášom. Aj tohto roku Mikuláš na koči aj so svojou družinou zavítal na Hlavné...

Športové súťaže žiakov mestských stredných škôl pri príležitosti „ Dňa boja za slobodu a demokraciu“ o pohár riaditeľky CVČ Relax

CVČ Relax, oddelenie TV a športu organizoval pre žiakov mestských stredných škôl pri príležitosti „ Dňa boja za slobodu a demokraciu“ športové turnaje o putovný pohár riaditeľky CVČ.Pondelok, dňa 14. novembra 2016 v SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej...

Mažoretky ESTRELLA zabodovali na východe Slovenska!!!

Dňa 12. 11. 2016 Mažoretky Estrelly  v skorých ranných hodinách vycestovali do Sabinova na  VIII. ročník medzinárodnej nepostupovej súťaže s názvom "Sabinovská palička". Súťaže sa zúčastnilo 14 súborov. Mažoretky reprezentovali Rimavskú Sobotu so šiestimi choreografiami vo vekových...

Projekt - Chyťme sa za ruky Teplý Vrch

Dňa 4.11. 2016 v piatok  sa uskutočnilo podujatie za účasti žiakov 4. a 3. roč. ZŠ P. K. Hostinského a členov ZÚ Ochranca prírody a Región klubu CVČ Relax. V počte 38 detí, 4 pedagógov a 4 pracovníčok OZ bolo podujatie organizované v spolupráci...

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička "

Centrum voľného času  R e l a x  v Rimavskej Sobote zrealizovalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“ 25. 10. 2016 s nasledovnými výsledkami: I. kategória: /2.- 4. roč. ZŠ/ - 6 súťažiacich 1. miesto: Samuel  K u r á k...

Prírodovedná exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

CVČ Relax  -  Oddelenie Ekorelax  zorganizovalo 14. 10. 2016 prírodovednú exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktoré  je kultúrno-výchovné zariadenie pozostávajúce z astronomického observatória aj planetária. Jeho úlohou je...
Záznamy: 1 - 10 zo 24
1 | 2 | 3 >>