Úvodná stránka

Medzinárodný deň detí - 3. júna 2017

V každom z nás je krásne dieťa, a to dieťa povedie ťa do krajiny snov, kde je život hrou. Darujme si v tento deň, s láskou aspoň jeden sen. Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. MDD sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku ...

Okresné kolo 51. ročníka Biologickej olympiády kategórie F „Rastliny a zvieratá našich lesov“

Dňa 25. mája 2017 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v  kategórii F , súťaž „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Kategória F Biologickej olympiády je súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. Je určená pre mladších žiakov (3. a 4....

PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA NA RANČ POHODA A AQUAPARKU DELŇA V PREŠOVE

Centrum voľného času Relax, oddelenie prírodovedy Ekorelax uskutočnilo  pre žiakov aj rodičov pekné podujatie.  Na prírodovednej exkurzii sa zúčastnilo 19. mája  v piatok  34 účastníkov žiakov a rodičov zo záujmového útvaru  Mladý chovateľ oddelenia Ekorelax,...

Ponuka letných táborov 2017

Milí rodičia!!! Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri organizovaní detských letných táborov počas minulých prázdnin. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravuje aj v tomto roku pre Vaše deti letné tábory počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august...

Letný tábor Zelený breh - Sigord

ZELENÝ BREH - SIGORD sa nachádza  v známom rekreačnom stredisku Slanských vrchov neďaleko mesta Prešova. Okolie Sigordu tvorí pekné prírodné prostredie, plné stromov a zelene, ktoré je vhodné pre oddych a rekreáciu. V cene letného pobytu je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x denne,...

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2017“

Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy.  Dňa 12. mája 2017 sa v areáli ZŠ Š....

Mestské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku - Puškinov pamätník

10. mája 2017 sa v CVČ Relax uskutočnilo mestské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl 6. – 8. ročníka a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií „Puškinov pamätník“.  Vyhlasovateľom súťaže je Generálny konzul SR v Petrohrade,...

Mažoretky ESTRELLA – majsterky Slovenskej republiky a 1. vicemajsterky SR

V Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 5 .- 7. mája  2017 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. Majstrovstiev sa zúčastnilo 30 súborov ( 1500 mažoretiek) z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie na MSR mala aj Rimavská Sobota. Mažoretkový súbor Estrella...

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny

V dňoch 4.- 5. 5. 2017 sa pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny konal stolnotenisový turnaj jednotlivcov základných a stredných škôl  a vedomostná súťaž z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu. 7. ročník regionálneho kola súťaže organizovali MsÚ...

EXKURZIA DO TOPOLČIANOK A ARBORÉTA V TESÁRSKYCH MLYŇANOCH

Dňa 5. mája 2017 uskutočnilo oddelenie prírodovedy Ekorelax CVČ Relax, exkurziu do zámku v Topolčiankach a arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Na podujatí sa zúčastnilo 51 účastníkov, žiaci, učitelia a rodičia zo ZŠ P. Kellnera Hostinského a ZŠ V. Mináča z Klenovca. Navštívili sme...
Záznamy: 1 - 10 zo 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>