Úvodná stránka

Výberové konanie na pracovné miesto školník, údržbár, kurič

Riaditeľstvo CVČ Relax v Rimavskej Sobote vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto školník, údržbár, kurič na celý pracovný úväzok. Požiadavky: - manuálna a technická zručnosť - zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností a práce vo výškach - schopnosť tímovej práce -...

53. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D

23. marca 2017 sa uskutočnil 53. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov základných škôl nášho okresu. Zúčastnilo sa ho 11 súťažiacich z 8 ZŠ. Súťažiaci riešili úlohy teoretickej a praktickej časti. Všetci boli úspešní. Do krajského kola 27. apríla 2017 v Banskej Bystrici...

Súťaž "DEŇ VODY" pre žiakov 4. roč. ZŠ - 22. 3. 2017 v Ekorelaxe

Celá "Modrá planéta" si  pripomína svetový deň vody. Práve voda  sa patričnou mierou podieľa na belasom nádychu Zeme. Voda je životodarná tekutina, bez ktorej by život nemohol existovať. Nedostatok kvalitnej pitnej vody v rôznych krajinách sveta, jej sústavne znečisťovanie má do...

Dobrovoľnícka činnosť

CVČ Relax v Rimavskej Sobote  prijme na dobrovoľnícku činnosť zamestnancov na základe Národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce", ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu...

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy„ Hviezdoslavov Kubín“

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 21. marca 2017 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Súťažilo 27 interpretov v poézii v 3 vekových kategóriách a 28 interpretov v próze v 3 vekových kategóriách. Súťaž mala dobrú  umeleckú úroveň. Do regionálneho kola súťaže, ktoré organizačne zabezpečuje ...

Hľadá sa hviezda

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote organizuje II. ročník speváckej súťaže „Hľadá sa hviezda“, ktorá sa uskutoční dňa: 5. apríla 2017 o 14.00 hod. vo Veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Zásady súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci I. a II. stupňa základných...

Obvodné kolo súťaže „POZNAJ SLOVENSKÚ REČ“

Dňa 17.03.2017 sa v priestoroch nášho Centra voľného času uskutočnilo obvodné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, v ktorom žiaci z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách. kategória – žiaci 3. a 4. ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania...

58. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3.2017 sa v CVČ Relax  uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Úlohy okresného  kola   riešili len  žiaci zo 4 škôl a to: ZŠ P. Dobšinského, Gymnázium  M. Tompu, ZŠ Š. M.  Daxnera  a ZŠ ZŠ V. Szombathyho Jesenské...

38. ročník okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8

Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike,...

Spolupráca CVČ Relax s Domom duševného zdravia v Rimavskej Sobote

Dom duševného zdravia  je špecializované zariadenie v Rimavskej Sobote poskytujúce sociálne služby pre duševne chorých. Zastrešuje ho Združenie OPORA G+N , ktoré združuje príbuzných duševne chorých, ich priateľov, sympatizantov, odborníkov v psychiatrii a ďalších dobrovoľníkov. Úlohou a cieľom...
Záznamy: 1 - 10 zo 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>