Úvodná stránka

Darujte nám 2 % z daní z príjmu a podporte našu činnosť

Milí rodičia a priatelia CVČ Relax, Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie " Potvrdenia  zaplatenej  dane " a následne vyplníte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%...

Jarný tábor s dennou dochádzkou

CVČ Relax ponúka pre deti vo veku od 6 do 12 rokov prímestský jarný tábor s dennou dochádzkou v termíne od 29. februáda do 4. marca 2016. Deti čaká veľa zábavy, hier, súťaží, tvorenia, spoznávania a veselých zážitkov. Cena: 30,- € /v cene sú zahrnuté: obedy, olovrant, poistenie, vstupy, pomôcky na...

Vyhodnotenie okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského

5. februára 2016 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského pre žiakov základných škôl v našom okrese. Výsledky: I. kategória: 1. miesto: Oliver Magic                  ...

Mažoretky Estrella reprezentujú CVČ Relax

Mažoretky Estrella so svojimi choreografiami a vystúpeniami dôstojne reprezentujú naše zariadenie na všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach nášho mesta. Aj 5. februára 2016 svojím hodnotným vystúpením prispeli k slávnostnému a dôstojnému otvoreniu 23. ročníka medzinárodného...

Fašiangy sa krátia

CVČ Relax , Gemersko - malohontské osvetové stredisko a Dom kultúry v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na fašiangové podujatie FAŠIANGY SA KRÁTIA, 05.02.2016. Fašiangová chasa Vám dobrú náladu bude prinášať už od 14:30 na pochôdzkach mestom, v Galérii Domu kultúry bude od 15:30 vernisáž výtvarnej...

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

  CVČ Relax, Dom Matice slovenskej a Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote organizujú 23. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa uskutoční dňa : 5.  f e b r u á r a  2016 o 8.30 v sále CVČ Relax v...

Vyhodnotenie okresného kola 44. ročníka Geografickej olympiády

Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s...

Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

Dňa 3. februára 2016 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 50. ročníka Biologickej olympiády pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy a 3. – 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom  kategórie C.  Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť...

Džudisti TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota priniesli z Chorvátska 8 medailí.

Dňa 30. 01. 2016 sa džudisti TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota zúčastnili na medzinárodnom turnaji žiakov a žiačok v chorvátskom Samobore. Na tomto kvalitnom turnaji sa zúčastnilo celkovo 464 džudistov zo 43 klubov z 5 krajín (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvátsko). Z oddielu...

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku

Dňa 29. januára 2016 sa uskutočnila v CVČ Relax v sále oddelenia prírodovedy Ekorelax, prezentácia a prednáška pre žiakov 8. ročníka ZŠ P. K. Hostinského. Témou  prednášky boli: Lokality Svetového dedičstva na Slovensku. Sú to jaskyne Aggteleckého krasu a Slovenského krasu, z...
1 | 2 | 3 | 4 >>