CVČ Relax v Rimavskej Sobote

otvára v školskom roku 2017/2018

záujmové útvary, kluby a súbory :

1,- €

 Klub Offline, Klub Svetobežník, Klub zdravého životného štýlu,  Klub Priateľ, Plavecká príprava MŠ – Korytnačky, Plavecká príprava MŠ – Žabky, Plavecká príprava MŠ – Žralok, Plavecká príprava MŠ – Delfín, Plavecký klub, Klub Žubrienky, Plávanie pre MŠ I., Plávanie pre MŠ II., Plávanie pre MŠ III.

2,- €

Klub chovateľov zvierat, Región klub, Etnohis klub I.,II., Art klub, Dopraváčik,I., Dopraváčik II., Model klub, Klub Stonožka,  Detská spevácka skupina DFS Lieskovček , Ekorelax klub,  Mladý zoológ, ZÚ ochrancov prírody, Mladý prírodovedec, Klub G-M, Klub Vševedko, Mladý ekológ, Klub Múdre sovy, Klub Žubrienky,Táboroví priatelia prírody  

4,- €

Stolný tenis pre ZŠ a SŠ, Hokej prípravka I, II, Hokej – mladší žiaci, Hokej - st. žiaci, Tanečný klub Zumba, Fitnes klub chlapci, Športová gymnastika, DFS Lieskovček, DFS Lieskovček prípravka, Tanečný klub Lacrayons, Mažoretky-Estrella MINI I., Mažoretky-Estrella MINI II., Mažoretky-Estrella MIDI, Mažoretky Estrella Senior, Music Club,  Judo – CH a D prípravka, Judo –st. žiaci, Judo – pokročilí, Jujutsu – sebaobrana, Tanečný klub Lacrayons

5,- €

Fitness klub dievčatá - kalanetika, Táboroví skalní,  Mladý táborník, Táborníci

6,- €

FS Háj