Úvodná stránka

Deň Zeme v Ekorelaxe

Stáva sa takým súčasným trendom, že takmer na každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme...

DFS Lieskovček v Klenovci na Ráztočnom

V období fašiangov bolo v minulosti na dedinách samozrejmosťou, že sa konali zabíjačky, aby si rodiny zabezpečili kvalitné mäso a začali postupne s prípravou mäsových výrobkov na Veľkú noc. Penzión na Ráztočnom usporiadal 4. ročník Fašiangovej zabíjačky v sobotu 2. marca 2019 aby...

Fašiangy sa krátia...

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Tohto roku je to 6. 3. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto...

Výtvarná súťaž - "Fašiangy vo výtvarnej skratke..."

Na výtvarnej súťaži žiakov 1. stupňa základných škôl mesta 26. februára 2019  sa zúčastnili štvorčlenné družstvá - deti z EZŠ Z. Oravcovej, ZŠ Š. M. Daxnera a ZŠ P. Kellnera Hostinského ako aj členky  Artklubu pri CVČ Relax. Škoda, že sa iné školy z mesta do súťaže...

Vystúpenie DFS Lieskovček na Policajnom plese

Bujará zábava, plesy, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá a sladké pokušenia sú súčasťou fašiangových období. Aj v Rimavskej Sobote sa počas tohto obdobia organizujú plesy, ktorých súčasťou je aj...

Dielne tvorivosti

Obdobie veselosti fašiangov bolo od nepamäti spojené s prezliekaním sa do  „rituálnych a symbolických “ kostýmov a masiek. Pri tejto príležitosti si aj členovia ZÚ Dielne tvorivosti zhotovili svoje „ masky “ kombinovanou technikou. A venovali sa aj základom šitia – obšili...

Vyhodnotenie 11. ročníka Okresného kola Dejepisnej olympiády

Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnilo vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote okresné kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E a F pre žiakov ZŠ a OGY okresu Rimavská Sobota. Na súťaži sa zúčastnilo 28 žiakov zo základných škôl a paralelných ročníkov...

Súťaž – Pekná maďarská reč

Dňa 13. februára 2019 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnila súťaž „ Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd,“  ktorá je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl s vyučovacím jazykom maďarským a je určená pre žiakov základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. Súťaž je...

53. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

Poslaním Biologickej olympiády je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov , viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti  a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie. Dňa 12. februára 2019  sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 53. ročníka...

47. ročník okresného kola Geografickej olympiády

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov,...

68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5, Z9

30. januára 2019 sa  v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Cieľom OK MO je aktivizovať žiakov v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti, vzbudzovať...

Mikuláš zavítal do Rimavskej Soboty

Rimavskosobotské detičky boli poslušné a tak ako každý rok, aj tohto roku 5. 12. zavítal na koči do nášho mesta Mikuláš. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov, kopou detí, čertmi a anjelom. Deťom priniesol veľa radosti, sladkostí a pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili deti...

Music club v novom šate

Záujmový útvar MUSIC CLUB datuje svoju činnosť od roku 2013 a pôsobí v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote. Má tu vytvorené dobré podmienky na skvalitňovanie hudobných schopností a efektívne trávenie voľného času detí i mládeže. Tento hudobno-pohybový klub...

Jazdím bezpečne

CVČ Relax venuje dopravnej výchove veľkú pozornosť. Počas školského roka pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl realizuje špecializované kurzy, kde sa žiaci oboznamujú so základnými pravidlami cestnej premávky. V každodennom živote sú  aj žiaci základných škôl účastníkmi cestnej premávky...

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu "O prírode veselo i vážne" v CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň...

Záznamy: 196 - 210 zo 210
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.