Náš tím

Kolektív zamestnancov CVČ Relax

Kolektív zamestnancov CVČ Relax

Dolný rad zľava doprava: PaedDr. Dana Spišáková, Mgr. Eva Rigová, Mgr. Marianna Moravčíková, PaedDr. Ivana Pivarníková, Silvia Farkašová, Bc. Jaroslava Lajgútová, Mgr. Milan Mihók, Július Tóth

Horný rad zľava doprava: Mgr. Vojtech Vaszily, Adriana Forgonová, Mgr. Pavol Novotný, Katarína Sojková, Zdeno Haninčík

—————

Riaditeľka CVČ Relax

Riaditeľka CVČ Relax

 PaedDr. Ivana Pivarníková

Telefón: 047 / 56 24 576

Mobil: +421 911 174 151

 e-mail:  cvcrelaxrs@gmail.com

               ivankarelax@gmail.com   

—————

Zástupkyňa riaditeľky CVČ Relax

Zástupkyňa riaditeľky CVČ Relax

PaedDr. Dana Spišáková

Telefón: +421 0910 190 194

e-mail: spisakova@rsnet.sk

—————

Oddelenie kultúry a spoločenských vied CVČ Relax

Oddelenie  kultúry a spoločenských vied CVČ Relax

Bc. Jaroslava Lajgútová

Telefón: 047 / 56 24 691

e-mail: lieskorelax@rsnet.sk

—————

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

PhDr. Martin Karásek

Kontakt: 047/56 24 691

               0908160045

e-mail: martinrelaxcvc@gmail.com

 

 

 

 

—————

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Mgr. Marianna Moravčíková

Telefón: 047 / 56 24 691

e-mail: majka.relax@gmail.com

—————

Oddelenie TV a športu CVČ Relax

Oddelenie TV a športu CVČ Relax

Mgr. Vojtech Vaszily

Telefón: 047 / 56 24 691,  

             +421 911 153 644

e-mail: relaxsport@rsnet.sk

—————

Oddelenie pohybových aktivít CVČ Relax

Oddelenie pohybových aktivít CVČ Relax

Mgr. Milan Mihók

Telefón: 047 / 56 24 691

e-mail: milanmi.mihok@gmail.com

—————

Oddelenie Ekorelax

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Eva Rigová

Telefón: +421 911 153 640

e-mail: ekorelax@rsnet.sk

—————

Oddelenie Ekorelax

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Pavol Novotný

Telefón: 0902630910

e-mail: novopalo@gmail.com

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás