Náš tím

Riaditeľka CVČ - poverená od 1. 6. 2021

PaedDr. Dana Spišáková

Telefón: 047/56 24576

Mobil:    0911 174 151

e-mail: cvcrelaxrs@gmail.com

Riaditeľka CVČ - MD od 1. 6. 2021

 PaedDr. Ivana Pivarníková

Telefón: 047 / 56 24 576

Mobil:  0911 174 151

e-mail:  cvcrelaxrs@gmail.com

           

Zástupca riaditeľky, oddelenie pohybových aktivít CVČ

Mgr. Milan Mihók

Telefón: 047 / 56 24 691

 Mobil:   0903 166 648

                                   e-mail: milanmi.mihok@gmail.com

 

Oddelenie kultúry a spoločenských vied CVČ

Mgr. Zuzana Gregorová

Telefón: 047 / 56 24 691

Mobil: 0908 859 797

e-mail: gregorovazuzana27@gmail.com

Oddelenie kultúry a spoločenských vied CVČ

Drahoslava Vyhrabáčová

Telefón: 047 / 56 24 691

Mobil: 0940 882 991

e-mail: drahoslava18@gmail.com

 

Oddelenie primárnej prevencie CVČ

Bc. Dominika Molnárová

Telefón: 047/56 24691

Mobil:   0911 656 790

e-mail: dominika.cvcrelax@gmail.com

Oddelenie TV a športu CVČ

Mgr. Ondrej Bakša

Telefón: 047 / 56 24 691

Mobil: 0918 621 154

e-mail: baksarelaxrs@gmail.com

     

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Lenka Babicová

Telefón: 0911 153 640

e-mail:   lenkababicova2010@gmail.com

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Pavol Novotný

Telefón: 0902 630 910

e-mail: novopalo@gmail.com

Hospodárka CVČ

Adriana Forgonová

Telefón: 047/56 24691

 Mobil:   0911 074 154

e-mail: uctorelax@gmail.com


Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>