Olympiády a súťaže

Predmetové súťaže, olympiády a športové súťaže v školskom roku 2022/23

12.01.2018 10:05
Terminovnik-POPS-2223.pdf (220627) Predmetové olympiády a postupové súťaže – sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov ZŠ a SŠ v súlade...