Tábory 2023

Jarný tábor

Termín:             27. 02. -  03. 03. 2023
 
Vedúca MsT:    PaedDr. Dana Spišáková
 
Cena:              70,- €
 
Vek:                7 - 12 rokov
 
Organizačné pokyny jarného tábora 2023:
 
 
 

Letné tábory

Enviro - letný prázdninový pobyt 

Miesto:            Lesnica chata Pieniny

Zameranie:       Enviro - letný prázdninový pobyt 

                       pre deti ZÚ a ZŠ v srdci NP Pieniny

Termín:             04. 07 – 07. 07 2023

Vedúci :            Mgr. Pavol Novotný

Cena:               210,-  €

Vek:                 9 – 15 rokov / možnosť s účasťou rodiča /

 

Mestské tábory s dennou dochádzkou

 Org.pokyny LT s dennou dochádzkou (1).doc (30208)

Mestský tábor  s dennou dochádzkou I. turnus  - Každý deň nový zážitok

Termín :              10. - 14. 07. 2023          

Vedúci  MsT :      Mgr. Milan Mihók

Cena :               110,-  €

Vek:                   7 - 12 rokov  

           

Mestský tábor  s dennou dochádzkou II. turnus - Každý deň - iný deň

Termín :  17. - 21. 07. 2023          

Vedúca  MsT :   Bc. Dominika Molnárová

Cena :  110,-  €

Vek: 7 - 12 rokov  

           

Mestský tábor  s dennou dochádzkou III. turnus - Pestré všeličo

Termín :              14. - 19. 08. 2023          

Vedúca MsT :      PaedDr. Ivana Pivarníková

Cena :               110,-  €

Vek:                   7 - 12 rokov          

 

 

Letný športový pobytový tábor – V zdravom tele - zdravý duch

Termín:        24. 07. - 28. 07. 2023

Vedúci LT:     Mgr. Ondrej Bakša

Cena:           240,- €

Vek:             8 -15 rokov

                                  

 

    

 

 

Mestský tábor  s dennou dochádzkou IV. turnus