15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F - vyhodnotenie

15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote zorganizovalo dňa 8. februára 2023 o 9.00 hod. vo veľkej sále CVČ Relax 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E a F pre  žiakov 5. -  9. ročníkov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných.

Okresného kola sa zúčastnili úspešní riešitelia  školského kola DO. V kategórii C súťažilo 9 súťažiacich, z toho boli 6 úspešní, v kategórii D súťažili 8 súťažiaci, z toho boli 2 úspešní, v kategórii E súťažilo 11 súťažiacich, z toho boli 3 úspešní.

Súťažilo sa v troch častiach: monotematická časť, testová časť a úlohy z regionálnej histórie. Pri rovnakom počte bodov o poradí rozhoduje väčší počet bodov z monotematickej časti.

Členovia okresnej komisie Dejepisnej olympiády v zložení Mgr. Jana Šuleková, ZŠ P. K. Hostinského v RS, Mgr. Diana Murínová  ZŠ P. Dobšinského v RS, Mgr. Martina Slimáková, ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa,  Mgr. Monika Pataiová, Gymnázium I. Kraska RS, Mgr. Ivana Vrancová, ZŠ Daxnera Dr. V. Clementisa RS a Mgr. Pavol  Novotný, CVČ Relax RS po skončení okresnej súťaže vyhodnotili testové úlohy a úlohy z regionálnej histórie a určili poradie súťažiacich.

Vyhodnotenie:

Kategória C

Um.    Meno a priezvisko Škola TÚ   RH Body spolu
1. Matej Vacula Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
37 33 9 79
2. Alexandra Csanková Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
37 29 10 76
3. Peter Spodniak ZŠ s MŠ Sama Vozára
Hrachovo
36 30 8 74

Výsledková listina 8. 2. 2023 OK DO kat. C.docx (16090)

Kategória D

Um. Meno a priezvisko Škola RH Body spolu
1. Adam Ďurica Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
43,5 32,5 8 84
2. Lukáš Andó ZŠ Š. M. Daxnera
Rimavská Sobota
25 26,5 9 60,5
3. Marek Spodniak Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
30 21 8 59

Výsledková listina 8.2. 2023 OK DO RS kat. D.docx (15399)

Kategória E

Um. Meno a priezvisko Škola RH Body spolu
1. Zita Habodász Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
42 23 3 68
2. Lukáš Filipiak Gymnázium Ivana Kraska
Rimavská Sobota
30 27 5 62
3. Adrián Kovács ZŠ Š. M. Daxnera
Rimavská Sobota
27 25 10 62

Výsledková listina 8.2. 2023 OK DO kat. E.docx (15083)

Kategória F

Um. Meno a priezvisko Škola RH Body spolu
1. Natália Godavcová ZŠ s MŠ Sama Vozára
Hrachovo
32,5 32 8 72,5
2. Jakub Očenáš ZŠ P. K. Hostinského
Rimavská Sobota
33 25 8 66
3. Marína Feketeová ZŠ s MŠ Ožďany 33,5 21 9 63,5

Výsledková listina 8. 2. 2023 OK DO kat. F.docx (15156)