Darujte svojim deťom 2% z daní z príjmov a podporte činnosť CVČ RELAX

Darujte svojim deťom 2% z daní z príjmov a podporte činnosť CVČ RELAX

Milí rodičia a priatelia CVČ Relax,

Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia  zaplatenej  dane  a následne vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane ( tlačivo  viď  nižšie). Najneskôr do 30. aprílaa 2023 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska alebo k nám do CVČ Relax. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech CVČ Relax.

Ďakujeme za podporu!!!

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (2).pdf (82891)

Vyhlásenie o ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (3).pdf (114865)

https://www.danovecentrum.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-zdanovacie-obdobie-2022-2021.htm#