Fašiangy sa krátia... už sa nenavrátia...

Fašiangy sa krátia... už sa nenavrátia...

Fašiangy začínajú po troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do polnoci pred Popolcovou stredou, ktorá bude v tomto roku 22. februára 2023. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov. Popoludnie 15. 2. 2023 bolo pre deti zo záujmových útvarov CVČ Relax zábavné, tanečné, rozprávkové a fašiangové. Sprievod masiek sa vybral aj ulicami nášho mesta a tak rôzne masky vyčarili úsmev aj okoloidúcim.

Foto: Attila Gecse