Exkurzia do Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň.

V piatok 16. mája 2014 pripravilo CVČ Relax  v rámci Región klubu a Enviroklubu exkurziu do ríše hračiek a rozprávok na hrad Modrý Kameň. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 1. stupňa ZŠ P. K. Hostinského. V expozícii hračiek mohli žiaci sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť.  Od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky, pri ktorých už tento rozdiel nepoznáme. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Medzi hračkami v múzeu sú vystavované aj kyjatické  hračky nášho rodáka Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec časť Krásna. Bol jediným výrobcom tradičných kyjatických hračiek na Slovensku a v tejto tvorbe pokračoval až do posledných dní svojho života. K jeho tvorbe patrila výroba drevených koníkov, koníkov s povozmi, kohútov, sliepočiek a fúrikov atď. Žiaci obdivovali aj bohato zastúpené súčasné hračky – bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká a hlavolamy. Deti zaujala  aj expozícia zahraničných bábok, ktoré predstavujú bábkarské kultúry deviatich krajín sveta: Indonézia, India, Poľsko, Nórsko, Česko, Tunisko, Maďarsko, Rusko a Grécko. Súčasťou expozície je aj ukážka scény tieňového divadla. Expozícia divadelných bábok poskytla žiakom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna – maringotka, ktorá je inštalovaná na nádvorí kaštieľa. V rámci tvorivých dielní bolo pre žiakov najväčším prínosom to, že sa oboznámili s materiálmi a technikami tvorby bábok. Skúšali ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotovili si jednoduché papierové plošné bábky, prstové bábky, textilné maňušky, kašírované hlavy, papierové marionety, improvizované bábky, ktoré si potom skúšali v jednoduchom krabicovom  bábkovom divadle. Tvorivé dielne pokračovali za enormného záujmu žiakov na hru s bábkami v rôznych typoch bábkového divadla.


V tomto programe žiaci spoznávali rôzne typy bábok – marionety, maňušky, javajky, tieňové bábky, aj bábky improvizované. Ani sme sa nenazdali a prešli 4 hodiny. Deti sa vyšantili v rôznych bábkových scénach. Nacvičili si  krátke bábkové hry, s ktorými sa potom  predstavili pred svojimi spolužiakmi, ktorí ich za improvizáciu odmenili potleskom. Na záver aktivít si žiaci z Rimavskej Soboty pripravili pre riaditeľku múzea pani Mgr. Helenu Ferencovú prekvapenie. Zaspievali jej „zubársku pieseň“ Zubožrút, ktorú ihneď technik múzea nahral  pre historickú expozíciu zubnej techniky, ktorá sa tiež nachádza v priestoroch múzea. Túto expozíciu dlhodobo predstavuje Slovenská komora zubných technikov a je ojedinelou svojho druhu v stredoeurópskom meradle. Týmto pohľadom do histórie zubnej techniky a zubného lekárstva sa naša exkurzia ukončila. Pre deti bola prínosom v novom poznaní histórie hračiek na Slovensku. Spoznali historické bábiky z porcelánu, papiera, dreva, celuloidu, porcelánové servisy, nábytok pre bábiky, kočíky, historické autá, železnice, stavebnice a iné mechanizmy detských hračiek. Žiaci sa oboznámili s históriou, ale aj súčasnosťou bábkového divadla. V rámci tvorivých dielni využili deti svoju kreativitu a fantáziu, ktorá sa im v ďalšom poznávaní veľmi zíde.

Mgr. Pavol Novotný, vedúci exkurzie


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás