Archív článkov

Ponuka záujmových útvarov, klubov a súborov v školskom roku 2014/15:

04.08.2014 10:11
Prírodovedné ZÚ: "Vševedko",  Klub chovateľov zvierat , Klub " Rosnička", Enviro klub, Mladý ekológ, Klub "Stonožka",  Ekorelax klub, Mladý Zoológ, Mladý prírodovedec, Klub ochrancov prírody, Klub chovateľov zvierat, Klub "Žubrienky", Enviroklub Členské: 2,-€ Športové a turistické...

—————

Sme tu pre Vás a pre všetkých, ktorí chcú zanechať svoj odtlačok

22.08.2014 16:10
Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote v júni 2014 nadviazalo  spoluprácu s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a stalo sa infobodom o dobrovoľníctve pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.  V rámci rôznych aktivít a podujatí bude naším cieľom...

—————

Ponuka ZÚ 2014-2015

05.09.2014 14:30
Ponuka ZÚ_14_15_plagát.doc (969728)

—————

Kurineckú vodu brázdili lode zvučných mien

09.09.2014 08:17
     Centrum voľného času Relax a Model klub v Rimavskej Sobote usporiadali dňa 6. – 7 .septembra 2014  v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a Verejnú súťaž lodných modeláros medzinárodnou účasťou, ktorej sa...

—————

Danielka Petrincová sa zúčastnila Majstrovstiev Európy a sveta v mažoretkovom športe 2014 v chorvátskom Poreči

09.09.2014 09:15
Mažoretky Estrella pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote majú za sebou úspešnú sezónu.  V školskom roku 2013/2014 absolvovali mnoho vystúpení v meste a okrese Rimavská Sobota  a zúčastnili sa rôznych súťaží. Na  Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe...

—————

Týždeň dobrovoľníctva v CVČ

19.09.2014 14:35
CVČ Relax v Rimavskej Sobote ako infobod Centra dobrovoľníctva pre okres Rimavská Sobota a Revúca v rámci „Týždňa dobrovoľníctva" 16. – 22. 9. 2014 zorganizovao zaujímavé stretnutia s deťmi, mládežou a rodičmi v rámci „Dní otvorených dverí v CVČ a Ekorelaxe"....

—————

Naše CVČ na G-M jarmoku

29.09.2014 13:01
Na Gemersko-malohontskom jarmoku CVČ Relax každoročne v rámci kultúrneho programu vystupuje a prezentuje svoju činnosť. Aj v piatok 26. 9. 2014 sa v hodinovom bloku predstavili členovia našich súborov a záujmových útvarov. Vystúpil DFS Lieskovček s „Jarmočným pásmom", ako...

—————

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

29.09.2014 13:58
24. septembra 2014 CVČ Relax organizačne zabezpečovalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Hlavným usporiadateľom bola Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote. Súťaž prebiehala v 6 kategóriách mladšie žiačky – nar. 01.01.2002  a mladšie ...

—————

Dopraváčik zahájil svoju činnosť v CVČ Relax

13.10.2014 09:42
    V septembri a októbri  využijúc pekné slnečné počasie, si budúci cyklisti   na mini dopravnom ihrisku v Centre voľného času a v  areáli Základnej školy Š. M. Daxnera  jazdou na kolobežkách precvičovali základné pravidlá cestnej...

—————

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička "

03.11.2014 10:48
           Centrum voľného času  R e l a x  v Rimavskej Sobote zrealizovalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička" 28. októbra 2014 s nasledovnými výsledkami: I. kategória:/2.-4. roč. ZŠ/...

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás