Poplatky za tábory

 
Poplatky za tábory môžete uhradiť:

1.  bankovým prevodom  na účet CVČ Relax.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 1100  0000 0026 2405 6300

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:  072018

Do poznámky prosíme uveďte:

 MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA + ČÍSLO TURNUSU DENNÉHO TÁBORA

V prípade, že sa  jedná o pobytový tábor napíšte do poznámky POBYTOVÝ TÁBOR 

( uvedené údaje slúžia na identifikáciu platby).

2.  hotovosťou  - v  pokladni CVČ Relax  (  u hospodárky CVČ Relax) .  

Poplatky je nutné uhradiť 4 týždne  pred nástupom do jednotlivých táborov.

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás