Oddelenie pohybových aktivít

Oddelenie pohybových aktivít vzniklo v školskom roku 2014/15. Jeho hlavnou náplňou práce a cieľom je zatraktívniť záujmovú činnosť detí, mládeže a dospelých o netradičné športovo-relaxačné činnosti, pohybové aktivity, ako aj telesnú regeneráciu fyzického a duševného zdravia a zaťaženia všetkých záujemcov o pohyb a správne využívanie voľného času. V spolupráci s materskými, základnými, strednými a špeciálnymi školami v našom meste a okolí je naším cieľom rozvíjať činnosť, ktorá bude mať vplyv na všestranný harmonický rozvoj mladej generácie a pôsobiť na zdravý životný štýl celej našej mladej aj staršej generácie.