Úvodná stránka

68. ročník OK Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie

29. marca 2022 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 68. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022. Súťaže sa zúčastnilo 43 recitátorov zo ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v okrese...

58. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D - vyhodnotenie

25. marca 2022 sa prezenčne uskutočnil 58. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská sobota. Okresného kola sa zúčastnili štyria súťažiaci z dvoch ZŠ a 1 osemročného gymnázia. Všetci súťažiaci...

42. ročník okresnej súťaže "Poznaj slovenskú reč" - vyhodnotenie

22. marca 2022 sa v CVČ Relax uskutočnila okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským. Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie slovenského jazyka žiakmi je dôležitou...

Usmernenie k 56. ročníku Okresného kola Biologickej olympiády v kat. E

Slovenská komisia Biologickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k okresným kolám Biologickej olympiády určeného pre školy, regionálne úrady školskej správy a poverené CVČ. Pri vypracovaní pokynov sme brali...

Jarný tábor sa skončil

V dňoch 7. – 11. marca 2022 sa počas jarných prázdnin uskutočnil mestský jarný tábor pod názvom „Každý deň iný deň“. Zúčastnilo sa ho 21 detí z Rimavskej Soboty a blízkeho okolia. Počet účastníkov jarného tábora bol ovplyvnený pozitivitou a karanténou detí. Stravovanie bolo...

Darujte svojim deťom 2% z príjmu

Milí rodičia a priatelia CVČ Relax, Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia  zaplatenej  dane  a následne vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do...

Poznaj slovenskú reč - usmernenie okresného kola

Okresné kolo 42. ročníka súťaže „Poznaj slovenskú reč“ sa uskutoční 22. marca 2022 o 8.00 hod v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie slovenského jazyka žiakmi je dôležitou spoločenskou požiadavkou, ktorej úspešná...

68. ročník okresného kola "Hviezdoslavov Kubín"

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru...

43. ročník Okresného kola Pytagoriády - usmernenie

Slovenská komisia Pytagoriády (ďalej „SK PYT”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia ku okresným kolám Pytagoriády určeného pre školy, Regionálne úrady školskej správy a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie má za cieľ...

71. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8 - usmernenie

OK MO kat. Z6, Z7, Z8 sa uskutoční štandardne, prezenčnou formou 12. 4. 2022 o 8.00 hod. v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Registrácia do súťaže: Každého žiaka do OK MO registruje škola prostredníctvom EduPage. V module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Matematická olympiáda, zvoliť...

Súťaž "Pekná maďarská reč"- okresné kolo - vyhodnotenie

22. februára 2022 sa v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci 4. a 5....

Okresná súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského - vyhodnotenie

Dňa 23. januára 2022 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnil 27. ročník okresnéhho kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Domom Matice slovenskej a Miestnym odborom MS v Rimavskej Sobote. Súťaž prispieva k...

Okresné kolo 50. ročníka Geografickej olympiády v kategórii E, F, G - vyhodnotenie

Geografická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má...

Okresné kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády v kategórii C,D,E,F - vyhodnotenie

Okresné kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo online formou EduPage dňa 09. 02. 2022 v kategórii C, D, E, F.  Súťaž je určená pre žiakov 6. a 9.ročníka základných škôl, 1. až 8. ročníka osemročných gymnázií a1. až 4.ročníka stredných škôl.Na okresnom kole sa zúčastnili...

56. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C – vyhodnotenie

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Biologickej olympiády za účasti 14 súťažiacich z troch základných škôl a osemročného gymnázia. Výsledky:  Teoreticko – praktická časť Poradie Meno...

Záznamy: 61 - 75 zo 210
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.