Úvodná stránka

15. ročník Dejepisnej olympiády v školskom roku 2022/23 - usmernenie ku školskému kolu

Dejepisná olympiáda (DO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory. Členená je na 6 kategórií – A, B, C, D, E a F. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom...

51. ročník Geografickej olympiády v kategórii E, F, G 2022/23 - usmernenie ku školskému kolu

Geografická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má...

Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou...

Výberové konanie na zamestnanca

CVČ v Rimavskej Sobote prijme do zamestnania v rámci Operačného programu ľudské zdroje a na základe Realizácia NP „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie” zamestnancov. Cieľová skupina ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti ,vedený v evidencii uchádzača o...

PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA NA FIĽAKOVSKÝ HRAD

V sobotu 22. októbra 2022 sa uskutočnila prírodovedná a poznávacia exkurzia po krásach a histórii nášho regiónu. Za účasti 20 účastníkov - žiakov ZÚ Cestou - necestou CVČ Relax a ZŠ P. K. Hostinského ZÚ ml. turistov a 2 pedagógov, sme prežili krásny a slnečný deň...

Ples príšer

Centrum voľného času Relax organizuje dňa 27. októbra 2022  o 17. hod. "Ples príšer". Súčasťou bude strašidelný sprievod masiek po meste, kde sa môžu zúčastniť deti, mládež aj dospelí. Nezabudnite sa premeniť na strašidelnú príšeru a priniesť si so sebou lampión.  

Dve výstavy v jednom: Výstava Tarantula & Insect Expo a SELFIE PARK

V dňoch 15. – 16. októbra 2022 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnia dve výstavy v jednom.  Ak vás fascinujú pavúky, nenechajte si ujsť jedinečnú výstavu XXL Tarantula & Insect Expo. Súčasťou výstavy je aj SELFIE PARK . Vedeli ste, že…? Pavúky priťahovali...

XXV. ročník okresnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy "Timravina studnička"

Okresné kolo XXV. ročníka literárnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pod názvom „Timravina studnička“ sa uskutočnilo 11. 10. 2012 v Centre voľného času v Rimavskej Sobote. Cieľom a poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry a...

Gaštanové slávnosti - Modrý Kameň

Podujatie sa uskutočnilo 8. 10. 2022 podľa organizačného zabezpečenia. Zúčastnilo sa na ňom 28 účastníkov, členov ZÚ CVČ Relax Cestou necestou, ZÚ turistov ZŠ P. K. Hostinského a rodičov. Od najmenšieho prváčika, ktorý má 7 rokov až po 63 ročného účastníka. Deťom a rodičom sa...

Mažoretky Estrelly získali BRONZ

Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe sa konali v Záhrebe v dňoch 22. 9. - 25. 9. 2022 na ktorých sa zúčastnili mažoretky zo 16 štátov. Súťažilo sa vo vekových kategóriách kadet, junior, senior v malých a veľkých formáciách s náčiním baton, pom-póm, batonflag...

Ponuka záujmových útvarov, súborov a klubov na školský rok 2022/23

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote otvára v školskom roku 2022/23 záujmové útvary, súbory a kluby. Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky našej záujmovej činnosti z viacerých oblastí, či už ide o tanečné – moderné, folklórne, kultúrno-spoločenské, prírodovedné, rodičia...

Skončil sa I. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

V dňoch 11. – 15. júla 2022 sa uskutočnil  I. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou. Zúčastnilo sa ho 40 detí z Rimavskej Soboty a okolia pod názvom: Poznávame náš región. Mestský tábor sa uskutočnil s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja...

Ocenenie Mažoretiek Estrella na radnici Mesta Rimavská Sobota

Pomaly sa schyľuje ku koncu školského roka 2021/2022 a mesto Rimavská Sobota  pri tejto príležitosti 27. 6. 2022 privítalo najúspešnejších predškolákov, žiakov a študentov na Radnici mesta. Z rúk primátora mesta dostali ocenenie reprezentanti škôl a školských zariadení,...

Mažoretky Estrella získali 3x zlato, 2x striebro a 1x bronz na celoštátnej tanečnej súťaži KÁBRT CUP

12. júna 2022 sa v Hlohovci uskutočnila špeciálna celoštátna tanečná súťaž KÁBRT CUP, ktorá bola zameraná na motiváciu a podporu mladých nádejných umelcov, choreografov a pedagógov. Súťaž ponúkala kvalitné javiskové podmienky a bola oslavou tanečného umenia pre všetkých...

Deň detí v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote

Mesto Rimavská Sobota, CVČ Relax a Cyklistický klub v Rimavskej Sobote zorganizoval pre všetky deti, rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť mesta a okolia podujatie ku "Deň detí", ktoré sa uskutočnilo 4. júna 2022 v Mestskej záhrade. Pre účastníkov podujatia bol pripravený zaujímavý program:...

Záznamy: 31 - 45 zo 210
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.