Úvodná stránka

DFS Lieskovček v Klenovci na Ráztočnom

DFS Lieskovček v Klenovci na Ráztočnom
V období fašiangov bolo v minulosti na dedinách samozrejmosťou, že sa konali zabíjačky, aby si rodiny zabezpečili kvalitné mäso a začali postupne s prípravou mäsových výrobkov na Veľkú noc. Penzión na Ráztočnom usporiadal 4. ročník Fašiangovej zabíjačky v sobotu 2. marca 2019 aby...

—————

Fašiangy sa krátia...

Fašiangy sa krátia...
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Tohto roku je to 6. 3. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto...

—————

Výtvarná súťaž - "Fašiangy vo výtvarnej skratke..."

Výtvarná súťaž - "Fašiangy vo výtvarnej skratke..."
Na výtvarnej súťaži žiakov 1. stupňa základných škôl mesta 26. februára 2019  sa zúčastnili štvorčlenné družstvá - deti z EZŠ Z. Oravcovej, ZŠ Š. M. Daxnera a ZŠ P. Kellnera Hostinského ako aj členky  Artklubu pri CVČ Relax. Škoda, že sa iné školy z mesta do súťaže...

—————

Vystúpenie DFS Lieskovček na Policajnom plese

Vystúpenie DFS Lieskovček na Policajnom plese
Bujará zábava, plesy, fašiangové sprievody, uvoľnené spoločenské konvencie, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá a sladké pokušenia sú súčasťou fašiangových období. Aj v Rimavskej Sobote sa počas tohto obdobia organizujú plesy, ktorých súčasťou je aj...

—————

Dielne tvorivosti

Dielne tvorivosti
Obdobie veselosti fašiangov bolo od nepamäti spojené s prezliekaním sa do  „rituálnych a symbolických “ kostýmov a masiek. Pri tejto príležitosti si aj členovia ZÚ Dielne tvorivosti zhotovili svoje „ masky “ kombinovanou technikou. A venovali sa aj základom šitia – obšili...

—————

Vyhodnotenie 11. ročníka Okresného kola Dejepisnej olympiády

 Vyhodnotenie 11. ročníka Okresného kola Dejepisnej olympiády
Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnilo vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote okresné kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E a F pre žiakov ZŠ a OGY okresu Rimavská Sobota. Na súťaži sa zúčastnilo 28 žiakov zo základných škôl a paralelných ročníkov...

—————

Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč
Dňa 13. februára 2019 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnila súťaž „ Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd,“  ktorá je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl s vyučovacím jazykom maďarským a je určená pre žiakov základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. Súťaž je...

—————

53. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C

53. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C
Poslaním Biologickej olympiády je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov , viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti  a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie. Dňa 12. februára 2019  sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 53. ročníka...

—————

47. ročník okresného kola Geografickej olympiády

47. ročník okresného kola Geografickej olympiády
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov,...

—————

68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5, Z9

68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5, Z9
30. januára 2019 sa  v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Cieľom OK MO je aktivizovať žiakov v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti, vzbudzovať...

—————


Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás