Úvodná stránka

Medzinárodný deň detí - 4. júna 2022

Mesto Rimavská Sobota, CVČ Relax a Cyklistický klub v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti, rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť mesta a okolia na podujatie "Deň detí", ktoré sa uskutoční 4. júna 2022 v Mestskej záhrade /Záhrade 1. mája od 10.00 hod. do 13.30 hod. Pre účastníkov je pripravený...

MDD - detské cyklistické preteky - 4. 6. 2022

CVČ Rimavská Sobota organizuje dňa 4. 6. 2022 Oslavy MDD v Mestskej záhrade /Záhrade 1. mája /v Rimavskej Sobote. Súčasťou osláv budú DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY pre vekové kategórie : Baby – rok narodenia 2018 a mladší, CH/D Mikro – rok narodenia 2016 až 2017, CH/D Mili – rok narodenia 2014 až...

30. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 - okresné kolo

Jubilejný 30. ročník speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022 sa uskutočnil 11. mája 2022 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote pre žiakov základných škôl, ZUŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Súťaže sa zúčastnilo 16...

Medzinárodná veľká cena JUDA - 44. ročník GRAND PRIX Rimavská Sobota 2022

Pozývame Vás na 44. ročník medzinárodnej veľkej ceny JUDA - GRAND PRIX Rimavská Sobota 2022, ktorá sa uskutoční 14. mája 2022 o 10:30 hod. v priestoroch Zimného štadióna v Rimavskej Sobote. Medzinárodný turnaj juda sa uskutoční v žiackych kategóriách U11/U13/U15.

4. ročník behu v mestskej záhrade - RS City Garden Run 2022

1. mája 2022 sa uskutočnil 4. ročník behu v mestskej záhrade alebo RS City Garden Run 2022, ktorý je úspešne za nami. V príjemnom jarnom, teplom a slnečnom počasí si zabehali naozaj všetky vekové kategórie od tých najmenších až po seniorov. Potešila mimoriadne hojná účasť detí z materských škôl, za...

Turnaj mladých nádejí v JUDE

Dňa 1. 5. 2022 sa v telocvični JUDO - TJ MLADOSŤ RELAX Rimavská Sobota konal Turnaj mladých nádejí za účasti 86 pretekárov zo siedmych oddielov. Mladí judisti ukázali na tatami svoju šikovnosť a záujem o tento krásny šport. TJ MLADOSŤ RELAX Rimavská Sobota ako organizátor podujatia na turnaji...

Mažoretky Estrella úspešné na Majstrovstvách Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci

V dňoch 29. 4. - 1. 5. 2022 sa uskutočníli Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. CVČ Relax reprezentovali Mažoretky Estrella. Naše úsilie a časté tréningy boli ovenčené úspechmi. Súťažili sme so štyrmi choreografiami /baton, mace, flag/. Vo veľkej konkurencii sme dosiahli krásne...

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o...

IV. ročník bežeckého podujatia RS City Garden Run alebo Beh v mestskej záhrade 2022

Milí športoví priatelia! CVČ Relax a BIKE & RUN Team Športový klub Rimavská Sobota usporiada v nedeľu          1. mája IV. ročník bežeckého podujatia RS City Garden Run alebo Beh v mestskej záhrade v Rimavskej Sobote. Všetkých Vás srdečne pozývame....

Deň Zeme - 22. apríla

22. apríl patrí Dňu Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci a ekológovia najmä z USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo...

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D

Dňa 21. apríla 2022 sa v priestoroch CVČ-Ekorelax uskutočnilo pre žiakov 6. – 7. ročníka základnej školy a príslušných ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. V teoreticko-praktickej časti súťažilo šesť žiakov a žiačok z...

Okresné kolo 71. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8 - vyhodnotenie

Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu...

Vernisáž výstavy „Dominik Oravec a jeho tvorba“

11. apríla 2022 sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnila vernisáž výstavy „Dominik Oravec a jeho tvorba“. Dominik Oravec má 23 rokov. Narodil sa v Rimavskej Sobote a osud k nemu nebol vždy žičlivý. Narodil sa o 2 mesiace skôr a pri narodení  nedýchal, zanechalo...

56. ročník okresného kola Biologickej olympiády kategórie E – vyhodnotenie-oprava

Dňa 31. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E formou online na www.onlineolympiady.sk. za účasti 13 žiakov z piatich  ZŠ okresu Rimavská Sobota a 1 osemročného gymnázia. Súťažný online test pozostával z identifikácie prírodnín a teoretického...

43. ročník okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8 - vyhodnotenie

Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike,...

Záznamy: 46 - 60 zo 210
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.