Oddelenie TV a športu

Oddelenie telovýchovy a športu poskytuje deťom a mládeži možnosť realizovať svoje športové záujmy. Úlohou tohto oddelenia je okrem zabezpečovania pravidelnej záujmovej činnosti formou záujmových  útvarov aj organizovanie postupových obvodných, okresných a krajských športových súťaží, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR  a Slovenská asociácia športu na školách pre ZŠ a SŠ v našom okrese.  Hlavnými úlohami a cieľmi je: podchytiť záujem detí v predškolskom veku o pohybové aktivity a šport , rozvíjať u detí školského veku telesnú zdatnosť, nadviazať tak na zložku telesnej výchovy na školách, podporovať mladé športové talenty, šíriť prostredníctvom masových podujatí myšlienku športu, dôležitosti zmysluplného využívania voľného času a myšlienku olympijského ducha, zapojiť do športových aktivít  v spoločných podujatiach rodičov s deťmi čo najviac záujemcov a rozvíjať prostredníctvom záujmovej činnosti – pravidelnej a príležitostnej rekreačnú a relaxačnú zložku.

 

 

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás