Ekorelax

          Ekorelax - oddelenie prírodovedy v našom meste funguje už viac rokov, jeho úohou a cieľom je priblížiť záujemcom najširšieho okruhu, hlavne deťom a mládeži poznatky o prírode, jej rastlinnom a živočíšnom svete, základné otázky ochrany a tvorby životného prostredia, rôzne ekologické a environmentálne aktivity. Kľúč k lepšiemu vzťahu k prírode je práve v jej dobrom poznaní, v správnom chápaní jej zložiek a diania v nej. Iba to, čo dobre poznáme a chápeme, môžeme obdivovať, milovať a chrániť. Činnosť vychádza z Koncepcie rozvoja environmentálnej výchovy na školách schválenej MŠ SR.

Minizoo:

V Ekorelaxe je zriadené minizoo – expozícia živých zvierat, ktorá je rozdelená do niekoľkých základných častí:

 • akváriové – rôzne druhy akvarijných rýb
 • teráriové – krokodíl siamský, veľhad dúhový, veľhad kráľovský, pytón kráľovský, užovka červená, gekončíky nočné, gekony obrovské, agama bradatá, tarantuly, korytnačky písmenkové ozdobné vodné, suchozemské korytnačky, leguán zelený, 
 • hlodavce – myši a potkany laboratórne, chrčky, morčatá angorské, dlhosrsté, hladkosrsté, s habešskou srsťou, zajace, králiky, činčily vlnaté, pieskomily mongolské
 • vtáky - papagájce vlnkované, agapornis ružovohrdlý, papagáj spevavý, papagáj nádherný,Alexander malý

   Minizoo je v prevádzke denne od 8.00 hod. do 16.00 hod., podľa potreby a požiadavky aj v mimopracovnej dobe, počas voľných dní, sviatkov, sobôt a nedieľ.

 

Ponuka ekoprogramov pre materské školy, základné školy a stredné školy:

 • Rastliny,  zvieratá a vtáky našich lesov v jednotlivých ročných obdobiach
 • Jeseň v lese
 • Jar v prírode
 • Živé poklady lesa
 • Život na lúke
 • Zimný spánok zvierat
 • Chováme akváriové a teráriové zvieratá
 • Poďte s nami do minizoo v Ekorelaxe
 • Rozmanitosť živočíšnej ríše
 • Maloplošné chránené územia v našom okolí
 • Národné parky v Slovenskej republike
 • Zložky životného prostredia a ich ochrana
 • Kolobeh vody v prírode, voda a jej podoby
 • Starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana
 • Ryby, obojživelníky, plazy a ich zvláštnosti
 • Poklad zvaný odpad
 • Ľudské zdravie a životné prostredie
 • Poznávame živočíchy, stavbu tela, ich biotop
 • Chránené rastliny a živočíchy
 • Zvieratá a ich mláďatá
 • Voľne žijúce zvieratá
 • Liečivé rastliny a ich využitie
 • podľa požiadavky

        Súčasťou ekoprogramu je aj prehliadka minizoo v Ekorelaxe. Väčšie skupiny je potrebné nahlásiť vopred. Poplatok: 1,- €/ZŠ, MŠ

        Je možnosť aj celodenného pobytu v Ekorelaxe /školský výlet/, opekanie špekačiek a slaninky z vlastných zásob na ohnisku     /elektrický gril, ražne/. Poplatok: 2 €/žiak

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás