Olympiády a predmetové súťaže

Výsledkové listiny  predmetových a športových súťaží  v školskom roku 2017/2018:

  Olympiáda zo slovenského  jazyka  a literatúry

výsledková listina_ OSJL

Olympiáda v anglickom jazyku

Vyhodnotenie OAJ, 1A ,1B- 2017-2018

Olympiáda v nemeckom jazyku

ONJ - 1A,1B- výsl. listina.xls (40960)

Matematická olympiáda Z5, Z9

67. roč.-_OK MO_výsl. listina_Z5

Výsled. listina 67. r. OK MO_Z9 z okresu RS

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8

Matematická pytagoriáda kategória P3, P4, P5, P6, P7, P8

Dejepisná olympiáda C, D, E

Geografická olympiáda v kat. E, F, G

VL46OKGOokres_RS

Fyzikálna olympiáda v kategórii E, F

Chemická olympiáda kat.D

Biologická olympiáda:

Kategória C

Výsled.listina BiO_C_2017_2018_RS

Kategória D

Kategória E

Kategória F

Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE PMR 2018

Poznaj slovenskú reč

Timravina studnička

Vyhodnotenie OK súťaže Timravina studnička 2017

Šaliansky Maťko

Európa v škole

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Rozprávkové vretienko

Slávik Slovenska

Športové súťaže


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com,
ivankarelax@gmail.com,

hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154
uctorelax@rsnet.sk

Ekorelax
047/5624691
0911 153 640
ekorelax@rsnet.sk 

 

 

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás