DFS Lieskovček

 

        Za roky práce detský folklórny súbor (ďalej len DFS) mal veľa dobrých výkonov, vďačných divákov – to je DFS Lieskovček, ktorý rozdáva radosť a krásu uvitú zo spevu, tanca a pohybu. Vystriedalo sa v ňom takmer 300 detí vo veku 5 – 16 rokov pod vedením Bc. Jaroslavy Lajgútovej. Vedúca súboru sa pri tvorbe choreografií necháva inšpirovať hlavne konkrétnymi typmi detí, na ktoré prispôsobí jednotlivé textové zápletky, alebo tanečné a spevácke sóla.

        Folklór je najbohatšie dedičstvo, ktoré máme, klenotnica, ktorú obdivuje celý svet a ktorá patrí do kontextu európskej a svetovej kultúry. Členovia DFS Lieskovček robia všetko preto, aby našu kultúru nielen šírili, ale aj zachovali skvosty pre budúce generácie. Každý jeho krok smeruje k zveľaďovaniu a zachovaniu odkazu našich predkov.

        Cieľom DFS je aj tvorivo využiť voľný čas detí a rozvíjať a udržiavať folklórne zvyky a tradície nášho regiónu. Motivuje najmä deti a mnohých mladých ľudí k poznaniu minulosti a umožňuje im spoznať slovenský folklór.

        Členovia DFS spoznávali folklór aj v iných oblastiach Slovenska, nielen vo svojom okolí. Uskutočňovali odborné sústredenia v rázovitých slovenských obciach ako napr: Terchová, Zuberec, Hnilec, Margecany, Rejdová, Lesnica.

        DFS počas svojej existencie nacvičil niekoľko zaujímavých choreografií, za všetky spomeniem aspoň tie, ktoré utkveli v pamäti nielen členom súboru, ale aj niektorým divákom a to Vrania hra, Hra na svadbu, Ako sa pecivál kráľom stal, Palicový zo Sirku, Po kokavsky, Na košiari a Grlický čardáš.

        DFS Lieskovček svojimi vystúpeniami obohacuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia nášho mesta ako sú napr. Dni mesta, Gemersko –malohontský jarmok, počas Adventu, v predvianočnom čase, súbor spolupracuje aj so ZPOZ a miestnymi časťami vo Vyšnej Pokoradzi, Nižnej Pokoradzi, Bakte a Mojíne, s MO a Domom  Matice slovenskej, so Zväzom invalidov, Domovom dôchodcom a klubmi dôchodcov v meste a blízkom okolí, ako aj s inými spoločenskými a kultúrnymi organizáciami. DFS vystupoval  na rôznych domácich folklórnych festivaloch  ako napr : Gemersko-malohontský folklórny festival v Klenovci, Hontianska paráda v Hrušove, Svetový festival slovenskej mládeže v Martine, na Gemerskom festivale v Rejdovej, na Medzinárodnom festivale Jánošíkove dni v Terchovej a na Zamagurských folklórnych slávnostiach v Červenom Kláštore. Nezabudnuteľné zážitky majú členovia súboru zo zahraničných zájazdov v Grécku, Maďarsku a na Medzinárodnom detskom festivale Zrenjanin a Aradač v Srbsku.

     DFS sa úspešne predstavil na prezentácii nášho regiónu v Bratislave.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás