Úvodná stránka

57. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C - vyhodnotenie

14. februára 2023 sa o 8.30 hod. v CVČ Relax v Rimavskej Sobote /v budove Ekorelaxu/ uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Súťaž sa uskutočnila v dvoch častiach. V prvej časti teoreticko-praktickej...

15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote zorganizovalo dňa 8. februára 2023 o 9.00 hod. vo veľkej sále CVČ Relax 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E a F pre  žiakov 5. -  9. ročníkov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných. Okresného kola sa zúčastnili...

72. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9 - vyhodnotenie

25. januára 2023 sa vo veľkej sále CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Cieľom OK MO je aktivizovať žiakov v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti, vzbudzovať...

Okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl

24. januára 2023 sa v spolupráci s Gymnáziom Ivana Kraska V Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl z okresu Rimavská Sobota. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev -  Gymnázium Ivana Kraska, SOŠOaS, SŠ Gymnázium RCG M.Tompu, Obchodná akadémia a  SOŠ...

33. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote organizovalo dňa 19. januára 2023 vo veľkej sále CVČ Relax 33. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A, 1B pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Súťažiacich hodnotila okresná komisia OAJ v...

33. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote organizovalo dňa 18. januára 2023  vo veľkej sále CVČ Relax 33. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A, 1B, 2A a 2B pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Rimavská Sobota. Vedomosti súťažiacich hodnotila okresná komisia ONJ v...

28. ročník okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - vyhodnotenie

Dňa 17. januára 2023 sa vo veľkej sále v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnil 28. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Domom Matice slovenskej a Miestnym odborom MS v Rimavskej Sobote. Súťaž...

70. rokov vzniku zariadenia pre mimoškolskú činnosť v našom okrese

21. 12. 1952 bol zriadený okresný dom pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol umiestnený v bývalej budove rímsko-katolíckeho čítacieho spolku na ulici Škultétyho /dnes Reštaurácia Európa/. Hneď od začiatku sa v novovzniknutom zariadení začali aktivizovať rôzne činnosti...

Prišiel k nám Mikuláš!!!

5. decembra 2022 na Hlavné námestie v Rimavskej Sobote zavítal na koči Mikuláš aj so svojim sprievodom anjelom a čertom. Uvítací program si pripravili deti z tanečných záujmových útvarov CVČ Relax Rimavská Sobota. Mikuláš spolu s deťmi, viceprimátorom Jozefom Tóthom, prednostom MsÚ Štefanom...

PREDNÁŠKA A BESEDA S GEOLÓGOM A JASKYNIAROM RNDr. ĽUDOVÍTOM GAÁLOM V EKORELAXE

V piatok 25. novembra sa v prednáškovej sále Ekorelaxu CVČ  RELAX uskutočnila prednáška spojená s besedou za účasti žiakov 6. ročníka ZŠ P. K. Hostinského. Privítali sme na Slovensku aj v zahraničí uznávaného geológa a jaskyniara RNDr. Ľudovíta Gaála. Pán Gaál...

13. ročník okresného kola Technickej olympiády v kategórii A a B - vyhodnotenie

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov, kategória A pre 8.- 9.ročníky ako...

Gemerská podkovička 2022

Gemersko-malohontské osvetové stredisko usporiadalo 18. novembra 2022 v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej detský folklórny festival Gemerská podkovička.V programe pre verejnosť "Od nás pre Vás" sa predstavili aj detské folklórne súbory Hájik a Lieskovček z CVČ Relax  

Mažoretky Estrella–finančná dotácia z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota

Mažoretky Estrella pracujú pri CVČ RELAX v Rimavskej Sobote. Hrdo reprezentujeme naše okresné mesto Rimavská Sobota a CVČ Relax na rôznych regionálnych, národných a medzinárodných súťažiach. Dňa 1.10.2022 sme sa zúčastnili súťaže Sabinovská palička. Prezentovali sme sa choreografiami...

15. ročník Okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhalsovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a...

Deti MŠ Óvoda Daxnerova RS a žiaci ZÚ Vĺčatá ZŠ P. K. Hostinského v Ekorelaxe

Deťom sa už od malička páčia zvieratká.Dotknúť sa, alebo pohladkať živé zvieratko, psíka, alebo mačiatko samozrejme pod dohľadom chovateľa bude vždy pre deti veľkým zážitkom.  O čo viac keď je to prvé stretnutie s plazom ako je napríklad Leguán zelený (Mexico), Gekončík nočný...

Záznamy: 16 - 30 zo 210
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.