Úvodná stránka

51. ročník okresného kola Geografickej olympiády v kat. E, F, G - vyhodnotenie

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie v ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov,...

59. ročník Okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D - vyhodnotenie

30. marca 2023 sa prezenčne uskutočnil 59. ročník okresného kola Chemickej olympiády v kategórii D pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská sobota. Okresného kola sa zúčastnilo osem súťažiacich z troch ZŠ a 2 osemročných gymnázií. Úspešní boli...

Deň učiteľov 2023

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo pedagógov aj Mesto Rimavská Sobota. Plaketu Jána Amosa Komenského za osobný príspevok v rozvoji školstva si z rúk primátora mesta Jozefa Šimka prevzalo vyše 70 pedagógov. Medzi nimi boli aj naši kolegovia PaedDr. Dana Spišáková, Mgr. Milan Mihók. Srdečne...

Darujte svojim deťom 2% z daní z príjmov a podporte činnosť CVČ RELAX

Milí rodičia a priatelia CVČ Relax, Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia  zaplatenej  dane  a následne vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do...

Enviro letný prázdninový pobyt Lesnica - Chata Pieniny

Vážení rodičia! CVČ Relax v Rimavskej Sobote ponúka pre Vás a Vaše deti Enviro letný prázdninový pobyt v Lesnici - Chata Pieniny, priamo v srdci Národného parku Pienin. Termín letného pobytu je od 4. júla do 7. júla 2023. Cena: 210,- € . V cene letného pobytu je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x...

Okresné kolo v badmintone žiačok a žiakov ZŠ a SŠ

23. marca 2023 CVČ Relax v Rimavskej Sobote usporiadalo v ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove okresné kolo v badmintone žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev a 30 súťažiacich. Víťazom v kategórii žiačok a žiakov stredných škôl sa stalo Gymnázium Ivana Kraska...

44. ročník Okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8 - vyhodnotenie

Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike,...

69. ročník postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023 - vyhodnotenie

17. marca 2023 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023. Súťaže sa zúčastnilo 55 recitátorov zo ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v okrese...

Mažoretky Estrella ocenené v ankete Športovec roka 2022 regiónu Gemer-Malohont

Okresné združenie telesnej kultúry (OZTK) rozhodol o víťazoch ankety Športovec roka 2022 regiónu Gemer-Malohont. Slávnostný galavečer 57. ročníka sa konal v Kultúrnom dome v Klenovci 10. marca 2023. V kategórii kolektívy boli ocenené aj naše Mažoretky Estrella a umiestnili sa na...

Krajské kolo súťaže "Pekná maďarská reč" - vyhodnotenie

CVČ Relax v Rimavskej Sobote bolo poverené Regionálnym úradom školskej správy v Banskej Bystrici zorganizovaním krajského kola súťaže "Pekná maďarská reč" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s VJM v kraji, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2023. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich. I....

Okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ - vyhodnotenie

8. marca 2023 sa v CVČ Relax uskutočnila okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským. Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie slovenského jazyka žiakmi je dôležitou...

Jarné prázdniny sa skončili...

CVČ Relax uskutočnil počas jarných prázdnin v termíne od 27. februára do 03. marca 2023 jarný tábor s dennou dochádzkou pre deti z Rimavskej Soboty a blízkeho okolia pod názvom "Veselo i vážne". Pre deti sme pripravili zaujímavý zážitkový program. Jarného tábora sa zúčaastnilo 22 detí. Program bol...

Ocenenie pre CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Dňa 23. februára 2023 sa konala oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Nášmu školskému zariadeniu bola Ústredným výborom SZPB pri tejto príležitosti udelená Pamätná medaila Jána Nálepku - Repkina za dlhoročnú spoluprácu v oblasti práce s deťmi a mládežou pri...

Fašiangy sa krátia... už sa nenavrátia...

Fašiangy začínajú po troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do polnoci pred Popolcovou stredou, ktorá bude v tomto roku 22. februára 2023. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov. Popoludnie 15. 2. 2023 bolo pre deti zo záujmových útvarov CVČ Relax zábavné, tanečné,...

Okresné kolo súťaže - Pekná maďarská reč

15. februára 2023 sa v CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo súťaže "Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súťaž sa uskutočnila v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci 4. a 5....

Záznamy: 1 - 15 zo 210
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.