Úvodná stránka

Výberové konanie na vychovávateľa/ku CVČ Relax

Výberové konanie na vychovávateľa/ku CVČ Relax
Centrum voľného času RELAX, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN a MD na...

—————

I. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

I. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou
   Pedagogickí  pracovníci  z CVČ Relax  v dňoch 2. – 6. júla 2018 pripravili pre deti 1. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou – MINI RELAX TOURS. Tábora sa zúčastnilo 40 detí, ktoré počas jedného týždňa poznávali  krásy  našej  vlasti...

—————

Ponuka letných táborov na leto 2018

Ponuka letných táborov na leto 2018
CVČ Relax v Rimavskej Sobote pre Vás pripravilo a ponúka Vám na leto 2018 nasledovné letné tábory: Org.pokyny MsT s dennou dochádzkou.doc (30208) Mestský tábor  s dennou dochádzkou I. turnus Termín :             ...

—————

Hurá prázdniny

Hurá prázdniny
16. júna 2018 na podujatí Hurá prázdniny spolupracovalo aj naše CVČ Relax. V programe na hlavnom pódiu vystúpili DFS Lieskovček a Tanečný klub LaCrayons. Veľký záujem malých aj veľkých bol aj o zvieratká z Minizoo v Ekorelaxe. Účastníci si mohli pozrieť ale aj pohladkať...

—————

Ponuka na letné prázdniny - Letný pobyt v kúpeľnom meste Piešťany

Ponuka na letné prázdniny - Letný pobyt v kúpeľnom meste Piešťany
Centrum voľného času Relax ponúka deťom počas letných prázdnin pobyt v kúpeľnom meste Piešťany, ktoré je svetoznáme od 16. storočia svojimi uzdravujúcimi termálnych prameňmi, nádherne vybudovanými parkmi s jazierkami, ale aj čarom peších zón v historickej časti. Mesto leží pod úpätím...

—————

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí
1. júna 2018 Mesto Rimavská Sobota a CVČ Relax usporiadalo MDD - podujatie pre deti a rodičov.  V priestoroch CVČ Relax, Ekorelax-u, na Ul. SNP a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa skákalo, spievalo, športovalo, súťažilo, cvičilo a ozývalo smiechom...

—————

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F
Dňa 23. mája 2018 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F , súťaž „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Kategória F Biologickej olympiády je súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. Je určená pre mladších žiakov (3. a 4. ročník...

—————

Hľadá sa hviezda 2018

Hľadá sa hviezda 2018
Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote organizovalo dňa 16. mája 2018 v popoludňajších hodinách tretí ročník speváckej súťaže Hľadá sa hviezda pre žiakov materských a základných škôl nášho mesta. Každý súťažiaci mal možnosť výberu zaradenia do kategórie. Súťaž bola vyhlásená...

—————

Exkurzia do Topoľčianok a Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

       Exkurzia do Topoľčianok a Arboréta v  Tesárskych Mlyňanoch
Oddelenie prírodovedy CVČ Relax – Ekorelax dňa 11. 5. 2018 pripravilo pre žiakov 2. stupňa ZŠ P. Kellnera Hostinského náučno -poznávaciu exkurziu. Najskôr sme navštívili Topoľčianky. Za rodný list Topoľčianok sa považuje listina majetkov nitrianskej kapituly z roku 1293, kde obec figuruje pod...

—————

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“

 Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“
Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy. Dňa 10. mája 2018 sa v areáli ZŠ Š. M....

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás