Úvodná stránka

Nesieme Vám novinu...

Nesieme Vám novinu...
CVČ Relax a Rímsko-katolícky farský úrad v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozývajú na prezentáciu kolied, vinšov, Betlehemskej a Trojkráľovej hry pod názvom "Nesieme Vám novinu...", ktorá sa uskutoční dňa 21. decembra 2018 o 18.00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Rimavskej Sobote. Účinkujú: DFS...

—————

Pri vrbovskom Betleheme

Pri vrbovskom Betleheme
CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vás pozýva dňa 14. decembra 2018 o 12.30 hod. na prezentáciu kolied, vinšov a Betlehemskej hry "Pri vrbovskom Betleheme" na počesť a pamiatku života a diela ľudového rezbára Dušana Šarkana. V kultúrnom programe vystúpi DFS Lieskovček z CVČ Relax v Rimavskej Sobote,...

—————

Mikuláš zavítal do Rimavskej Soboty

Mikuláš zavítal do Rimavskej Soboty
Rimavskosobotské detičky boli poslušné a tak ako každý rok, aj tohto roku 5. 12. zavítal na koči do nášho mesta Mikuláš. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov, kopou detí, čertmi a anjelom. Deťom priniesol veľa radosti, sladkostí a pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili deti...

—————

Kreatívna práca z drôtu

Kreatívna práca z drôtu
Je priestor fantázie, ktorý nemá hranice. Ak k tomu pridáme dieťa tak je to priestor bezhraničnej fantázie, zážitkov, radosti a jedinečných umeleckých diel. Naša tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti, pričom ju práve činnosťou tvorivých dielní môžeme neustále rozvíjať. V našej tvorivej...

—————

Dielne tvorivosti

Dielne tvorivosti
Spod šikovných rúk členov ZÚ Dielne tvorivosti vychádzajú pekné a zaujímavé „ dielka". Chuť naučiť sa niečo nové, netradičné a zaujímavé motivuje každé stretnutie. Na foto práve“ vyrábame“ technikou trhanej koláže „ Dedinku v údolí...".            ...

—————

Music club v novom šate

Music club v novom šate
Záujmový útvar MUSIC CLUB datuje svoju činnosť od roku 2013 a pôsobí v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote. Má tu vytvorené dobré podmienky na skvalitňovanie hudobných schopností a efektívne trávenie voľného času detí i mládeže. Tento hudobno-pohybový klub...

—————

Tematická exkurzia: Poznávanie pamätihodností Prešova

Tematická exkurzia: Poznávanie pamätihodností Prešova
Podujatie koncipované ako „ odmena “za celoročnú aktívnu činnosť pre členov Klubu Mažoretiek Estrella a Detského folklórneho súboru Lieskovček sa uskutočnilo 10. novembra 2018.  Na spoznávanie pamätihodností tretieho najväčšieho mesta Slovenska by nám nestačil ani rok, ale to...

—————

Práce členov Artklub-u

Práce členov Artklub-u
Ešte len pár stretnutí absolvovali členovia Art Klubu a už sa dostavujú krásne výsledky ich tvorivých nápadov a šikovných rúk a prstov. Od techniky frotáže listov, koláže, vystrihovania papierových holúbkov, výrobe indiánskych záložiek a krabičiek na rôzne drobnosti sme sa dopracovali...

—————

OK v stolnom tenise družstiev žiakov a žiačok SŠ

OK v stolnom tenise družstiev žiakov a žiačok SŠ
24.10.2018 v stolnotenisovej herni TJ Mladosť Relax na Ul. Hviezdoslavovej v Rimavskej Sobote súperili SŠ. Kategóriu žiačky zaslúžene a bez jedinej prehry vyhrali dievčatá z Evanjelického gymnázia v Tisovci. Dramatický zápas sa odohral o druhé miesto, ktoré napokon...

—————

XXII. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA

XXII. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA
CVČ Relax v Rimavskej Sobote usporiadalo dňa 24. 10. 2018 okresné kolo XXII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA v troch kategóriách. V I. kategórii súťažili žaci 2. - 4. ročníka ZŠ, v II. kategórii žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ a v III. kategórii žiaci...

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás