Úvodná stránka

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu "O prírode veselo i vážne" v CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu "O prírode veselo i vážne"  v CVČ Relax v Rimavskej Sobote
Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň...

—————

Vystúpenie tanečných súborov a klubov CVČ Relax na XXXVI. ročníku Gemersko-malohontského jarmoku

Vystúpenie tanečných súborov a klubov CVČ Relax na XXXVI. ročníku Gemersko-malohontského jarmoku
Tanečné kluby a súbory CVČ Relax každoročne vystupujú v hodinovom bloku so svojimi choreografiami. Aj tohto roku vystúpili DFS Lieskovček, Mažoretky Estrella MIDI, Tanečný klub La crayons a FS Háj v hodinovom bloku pod názvom: Krok, sun, skok..      

—————

Výberové konanie na vychovávateľa/ku CVČ Relax

Výberové konanie na vychovávateľa/ku CVČ Relax
Centrum voľného času RELAX, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 59 6/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN a MD na...

—————

18.ročník Gaštanové slávnosti- hrad MODRÝ KAMEŇ - exkurzia

18.ročník Gaštanové slávnosti- hrad MODRÝ KAMEŇ - exkurzia
6. 10. 2018 sa uskutoční prírodovedná exkurzia pre deti ZŠ, členov ZÚ a rodičov na Gaštanové slávnosti na hrade Modrý Kameň. Program - Gaštanových slávnosti na hrade Modrý Kameň: tvorivé dielne pre deti v múzeu bábkarských kultúr a hračiek, prehliadka expozícií hračiek, jarmok plný...

—————

Dajte s nami veciam druhú šancu

Dajte s nami veciam druhú šancu
Kúpiť, nosiť, zahodiť. Bežný cyklus väčšiny oblečenia v domácnostiach, ktorý už niekoľko rokov spôsobuje vrásky na čele všetkým zástancom životného prostredia. Svet sa tak čoraz rýchlejšie plní oblečením, ktoré nikto nechce, no aj napriek tomu, že recyklovanie materiálov nie je žiadna novinka,...

—————

Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a 4. ročník memoriálu Ondreja Mišáka

Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a 4. ročník memoriálu Ondreja Mišáka
8. a 9. septembra 2018 sa na Kurinci – Zelenej vode uskutočnili Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a IV. ročník memoriálu dlhoročného modelára Ondreja Mišáka. Ondrej Mišák Súťažilo sa v sekcii NS a M podľa pravidiel Naviga 2017. Na Majstrovstvách Slovenska...

—————

Ponuka záujmových útvarov oddelenia kultúry a spoločenských vied

Ponuka záujmových útvarov oddelenia kultúry a spoločenských vied
  CVČ Relax - oddelenie kultúry a spoločenských vied ponúka pre deti, ktoré chcú aktívne a tvorivo využiť svoj voľný čas, rozvíjať a udržiavať folklórne zvyky a tradície spievať a tancovať činnosť v Detskom folklórnom súbore a speváckej skupine Lieskovček. Pre deti, ktoré radi maľujú,...

—————

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2018 - 2019

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2018 - 2019
CVČ Relax v Rimavskej Sobote otvára v školskom roku 2018/2019   záujmové útvary, kluby a súbory:                      Prírodovedné:                   ...

—————

IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie

IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie
IV. turnus MsT v dňoch 13. - 17. augusta 2018 sa uskutočnil podľa organizačného zabezpečenia až na malé zmeny, ktoré nastali v prípade nepriaznivého počasia. Zúčastnilo sa ho 36 detí z Rimavskej Soboty a blízkeho okolia. V pondelok po otvorení, organizačných pokynoch a oboznámení sa...

—————

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie
III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou sa uskutočnil 16. -20. 7. 2018. Zúčasrnilo sa ho 41 detí z Rimavskej Soboty a blízkeho okolia. Program MsT bo zameraný na oddych, rekreáciu a poznávanie nášho regiónu. Deti navštívili Rekreačnú oblasť Kurinec, Rožňavu - banícke múzeum, Zážitkové...

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás