Úvodná stránka

"Deti v doprave" - výtvarná súťaž

"Deti v doprave"  -  výtvarná súťaž
Cieľom súťaže bolo prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti detí. Výtvarná súťaž je súčasťou dopravnej súťaže „NA BICYKLI BEZPEČNE 2019“. Do CVČ Relax v Rimavskej Sobote bolo doručených 64 výtvarných prác  z 9 ZŠ okresu, ktoré boli hodnotené...

—————

Biologická olympiáda kategória F

Biologická olympiáda kategória F
Dňa 16. mája 2019 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F, súťaž  "Rastliny a zvieratá našich lesov". Kategória F Biologickej olympiády je súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. Je určená pre mladších žiakov (3. a 4....

—————

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí
Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pozýva všetky deti mesta a blízkeho okolia, rodičov a starých rodičov na podujatie k Medzinárodnému dňu detí, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája/ 2019 t. j. v piatok/ v čase od 15.00 hod. do 19.00 hod. v areáli CVČ Relax,...

—————

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2019“

Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2019“
Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy. Dňa 15. mája 2019 sa v areáli ZŠ Š. M....

—————

Leto 2019 s CVČ Relax

Leto 2019 s CVČ Relax
Letné prázdniny sú čas dovoleniek a nových dobrodružstiev. Na žiakov a študentov čakajú dva mesiace sladkého ničnerobenia. Letné prázdniny sú zaslúženou odmenou za celoročné nasadenie v škole. Rodičia opäť riešia otázku, aký program pre svoje ratolesti počas leta pripravia. Rozhodujú sa medzi...

—————

Prázdninový pobyt pre deti "Lesnica - chata Pieniny"

Prázdninový pobyt pre deti "Lesnica - chata Pieniny"
CVČ RELAX v  Rimavskej Sobote ponúka pre deti počas leta prázdninový pobyt LESNICA CHATA– PIENINY , termín:14.-18.7.2019,  cena:170€,  vek:7-12rokov. PLAGÁT LT PIENINY 2019.pdf (439633) ŽOP LT LESNICA CHATA PIENINY 2019.doc (224256) Mgr. Pavol Novotný

—————

29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“

29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“
7. mája 2019 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 29. ročníka súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2019" pre žiakov základných škôl, ZUŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Rimavská Sobota. Súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich zo ZŠ: Teplý Vrch, Jesenské, J.F.R...

—————

Estrelly opäť vycestujú na Majstrovstvá Európy

Estrelly opäť  vycestujú na Majstrovstvá Európy
Mažoretky Estrella  sa v dňoch 3. - 5. mája zúčastnili Majstrovstiev SR v mažoretkovom športe v Bratislave. Na jednom mieste sa stretli mažoretky z 27 súborov z celej republiky. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách ( deti, kadetky, juniorky, seniorky),...

—————

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny
Oblastný výbor SZPB Rimavská Sobota - KUŽM, Okresný úrad Rimavská  Sobota, CVČ Relax Rimavská Sobota a TJ Mladosť Relax  v dňoch 2.- 3.5.2019  pri príležitosti 74. výročia   ukončenia II. svetovej vojny  zorganizovali vedomostnú súťaž  a stolnotenisový...

—————

Pracovné sústredenie DFS Lieskovček v dňoch 3.-5. mája 2019

Pracovné sústredenie DFS Lieskovček v dňoch 3.-5. mája 2019
Ako odmena za celoročnú aktívnu prácu celého kolektívu mladých nadšencov folklóru sa zrealizovalo trojdňové rekreačno-pobytové pracovné sústredenie v prekrásnych priestoroch detského zariadenia „Alžbetin dvor“  v dedine Radava pri známych termálnych  kúpeľoch Podhájska....

—————


Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás