Úvodná stránka

CVČ Relax je partnerom projektu " Klimatická záhrada – Climatic Garden"

CVČ Relax v Rimavskej Sobote je projektovým partnerom projektu Klimatická záhrada – Climatic Garden, ktorého prijímateľom je Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote a realizuje sa v rámci programu SK – Klíma, ktorý je financovaný z grantov EHP...

OZNAM

Milí rodičia, členovia záujmových útvarov,   S radosťou Vám oznamujeme, že od 10. mája 2021 opäť pokračujeme vo výchovno - vzdelávacej činnosti záujmových útvarov CVČ  RELAX. Činnosť vo všetkých záujmových útvaroch bude prebiehať podľa rozvrhu zo septembra 2020. Pri nástupe je potrebné...

67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2021 - usmernenie

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru...

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľ/ka CVČ Relax

Riaditeľstvo Centra voľného času Relax, SNP č. 9, Rimavská Sobota v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: vychovávateľa/ka CVČ – zabezpečovanie a organizácia...

Výberové konanie na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Riaditeľstvo CVČ Relax v Rimavskej Sobote prijme do zamestnania od 1. júla 2021 pracovníkov na aktivačnú činnosť formou dorovoľníckej služby podľa Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť treba odovzdať písomne do 31....

55. ročník okresného kola Biologickej olympiády kategórie F – usmernenie

Okresné kolo BiO v kategórii F sa uskutočni vo štvrtok 6. mája 2021 o 9:00 hod. online. Prihlášky súťažiacich jedného víťazného družstva mladších žiakov a jedného víťazného družstva starších žiakov do okresného kola BiO kat. F, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých miestach, pošle...

55. ročník okresného kola Biologickej olympiády kategórie D – vyhodnotenie

Dňa 20. apríla 2021 sa uskutočnilo online na www.onlineolympiady.sk. okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D za účasti 8 žiakov zo štyroch základných škôl okresu. V školskom roku 2020/2021 teoreticko-praktická časť okresného kola BiO obsahovala jeden test. Praktická časť v ňom bola...

42. ročník Okresného kola Pytagoriády v kategórii P3 - P8 - vyhodnotenie

Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z...

55. ročník okresného kola Biologickej olympiády kategórie E – vyhodnotenie

Dňa 8. 4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E formou online na www.onlineolympiady.sk. za účasti 9 žiakov zo štyroch ZŠ okresu Rimavská Sobota. V školskom roku 2020/2021 okresné kolo BiO kategórie E obsahovalo jeden test pre každú odbornosť. V prvej časti testu...

70. ročník Okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8 - vyhodnotenie

31. marca 2021 sa  uskutočnil 70. ročník okresného kola Matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z6, Z7 a Z8. Okresné kolo sa uskutočnilo on-line formou. Cieľom matematickej olympiády je aktivizovať žiakov  v nadväznosti na výučbu...

57. ročník okresného kola Chemickej olympiády - vyhodnotenie

Okresné kolo ChO v kategórii D  sa vhľadom na platné protipandemické opatrenia uskutočnlo dištančnou formou dňa 12. 3. 2021. Súťaže sa zúčastnili tri žiačky zo ZŠ P. Kellnera Hostinského pod vedením Mgr. Janky Ramajovej. Okresné kolo pozostávalo z teoretických úloh (max. 60 b) a virtuálnych...

Vyhodnotenie 13. ročníka Okresného kola Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E, F

Okresné kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo online formou cez EduPage  dňa 11. 02. 2021 kategória C, D, E, F Na okresnom kole sa zúčastnili žiaci ktorých pripravovali zodpovední učitelia dejepisu  : ZŠ Pavla Dobšinského RS v počte 3 žiaci / Mgr. Diana...

Informácie k súťažiam Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč

Na základe rozhodnutia MŠ SR v súlade s Čl. 4 ods. 6 , číslo 23/2017  o súťažiach sa všetky postupové  kolá súťaží  Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč pre školský rok 2020/2021 rušia. PMR, PSLR.pdf (0)    

55. ročník Okresného kola Biologickej olympiády kategórie C - vyhodnotenie

Poslaním Biologickej olympiády je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov , viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti  a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie. Dňa 8. februára 2021  sa uskutočnilo okresné kolo 55. ročníka Biologickej olympiády kategórie C ....

25 rokov založenia Ekorelaxu pri CVČ Relax

Ekorelax – skromná tabuľa pri vchode do staršej šedej budovy na Hviezdoslavovej ulici v Rimavskej Sobote označuje jedno z oddelení Centra voľného času Relax, ktoré sa začalo budovať v školskom roku 1995-96. CVČ Relax zriadením Ekorelaxu reagovalo na aktuálnu potrebu a nové výzvy v oblasti...

Záznamy: 1 - 15 zo 117
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás