Úvodná stránka

VÝZVA - Rekonštrukcia strechy telocvične JUDO

VÝZVA  - Rekonštrukcia strechy telocvične JUDO
  V   Ý   Z   V  A   na predloženie elektronickej cenovej ponuky / zákazka s nízkou hodnotou /   podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov   pre zákazku   stavebné...

—————

VÝZVA - Rekonštrukcia strechy na budove EKORELAX

VÝZVA - Rekonštrukcia strechy na budove EKORELAX
V   Ý   Z   V  A   na predloženie elektronickej cenovej ponuky / zákazka s nízkou hodnotou /   podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní     a o zmene a doplnení niektorých zákonov   pre...

—————

Oznam o prerušení záujmovej činnosti CVČ Relax

Oznam o prerušení  záujmovej činnosti  CVČ Relax
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania rozhodol o mimoriadnom prerušení...

—————

Začíname 1.10.2020 - TLAČIVÁ na stiahnutie - POKYNY

Začíname 1.10.2020 -  TLAČIVÁ  na stiahnutie - POKYNY
Dňom 1.10.2020  začína činnosť záujmových útvarov. Každý člen ZÚ musí mať rúško a  zákonným zástupcom  podpísané tlačivá: Zdravotný dotazník  a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf (42477) Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného...

—————

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľ/ka CVČ Relax

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľ/ka CVČ Relax
Riaditeľstvo Centra voľného času Relax, SNP č. 9, Rimavská Sobota v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: vychovávateľa/ka CVČ – zabezpečovanie a organizácia...

—————

Bezpečne do školy

Bezpečne do školy
CVČ Relax každoročne začiatkom školského roka venuje praktickej časti dopravnej výchovy veľkú pozornosť. Žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl Mesta Rimavská Sobota  /  ZŠ Š. M. Daxnera, Evanjelická ZŠ Z. Oravcovej, Súkromná ZŠ Creative, ZŠ RKC, Špeciálna ZŠ s VJS/   sa...

—————

Jazdím bezpečne

Jazdím bezpečne
Cieľom detskej dopravnej súťaže je prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke. Overuje vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy. V dôsledku opatrení proti šíreniu nového...

—————

OZNAM

OZNAM
Na základe  usmernení a odporúčaní  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky sa pravidelná činnosť záujmových útvarov začne  od 1. októbra 2020.     V Rimavskej Sobote dňa...

—————

Verejná súťaž lodných modelárov

Verejná súťaž lodných modelárov
5. septembra 2020 sa na Zelenej vode - Kurinec uskutočnila Verejná súťaž lodných modelárov a VI. ročník Memoriálu dlhoročného modelára Ondreja Mišáka. Súťažilo sa v sekcii NS podľa pravidiel Naviga 2017. Na Majstrovstvách Slovenska v sekcii NS sa súťažilo v súťažných...

—————

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2020/2021

PONUKA  ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2020/2021
Prihlášku do záujmových útvarov nájdete: https://relaxrs.webnode.sk/ponuka-zu-09-10/ziadost-o-prijatie-do-zu/ Prihlášku nám môžete poslať aj e - mailom: cvcrelaxrs@gmail.com. Činnosť záujmových útvarov začína  od 21.9.2020. Vzdelávacie poukazy prijímame do 25.9.2020 do 14:00...

—————

IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou
Pedagogickí  pracovníci  z CVČ Relax  v dňoch 10. – 14. augusta 2020 pripravili pre deti 4. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou – MINI RELAX TOURS. Tábora sa zúčastnilo 42 detí, ktoré v priebehu  jedného týždňa poznávali  krásy  našej ...

—————

—————

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - vyhodnotenie
III. turnus MsT sa uskutočnil 20. – 24. 7. 2020 podľa vopred pripraveného programu s počtom detí 37. Vzhľadom na skutočnosť okolo pandémie COVID - 19, prebiehal za zvýšených hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré všetci účastníci svedomite dodržiavali. Celý program bol koncipovaný...

—————

Skončil sa aj II. turnus MsT

Skončil sa aj II. turnus MsT
Počas II. turnusu Mestského letného tábora sa realizovali všetky naplánované aktivity, hry, súťaže a tematické výlety.  V pondelok  dopoludní sme absolvovali  športové a zábavné súťaže v Mestskej záhrade doplnené o hry na multifunkčnom detskom ihrisku Žihadielko. Popoludnie...

—————

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - program

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou - program
Program III. turnusu mestského tábora s dennou dochádzkou III. turnus MsT.pdf (497624)   Pondelok: 20. 7. 2020 -          Organizačné pokyny -          Beseda s...

—————


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobota


riaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
uctorelax@rsnet.sk
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
ekorelax@rsnet.sk
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/Lodní-modelári-Rimavská Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás