Model klub

Činnosť je zameraná na vytváranie nových  modelov, ktoré deti využívajú v modelárskych súťažiach. Cieľom Model klubu je aj osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi.Výchovnovzdelávací proces v technickej výchove smeroval k tomu, aby člen ZÚ získal nevyhnutnú technickú gramotnosť, t.j. osvojil si na primeranej úrovni vedomosti o technike a  technologické zručnosti, vedel riešiť technické problémy, vytváral si racionálny vzťah k technike, poznal vzťah vedy a techniky a vedel ho uplatniť, bol vedený k rozvíjaniu tvorivého technického myslenia. V technickej výchove okrem rozvoja poznávacích schopností žiakov ide aj o rozvoj mimopoznávacích schopností, najmä o rozvoj a upevňovanie kladných morálno-vôľových a charakterových vlastností. Počas školského roka sa členovia ZÚ venovali lodnému modelárstvu a zúčastňovali sa na rôznych lodnomodelárskych súťažiach doma aj v zahraničí.

Každoročne začiatkom septembra sa uskutočňuje Verejná súťaž lodných modelárov, ktorej sa zúčastňujú členovia modelárských klubov z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Naši členovia sa bez pomoci rodičov a starých rodičov nezaobídu, lebo súťaž je rozdelená na dva dni a je to podujatie, ktoré utužuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi a starými rodičmi a vnúčatami. V tejto činnosti chceme aj v budúcnosti pokračovať a rozvíjať ju.

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás