Klub ochrancov prírody

Cieľom a úlohou klubu je poznávať prírodu najbližšieho okolia, formovať vzťah k prírode, získavať základné poznatky o prírode, jej dejoch a ochrane, formovať pracovné návyky, prehlbovať citový vzťah k rastlinnej a živočíšnej ríši. Členovia klubu sa zapoja do aktívnej činnosti, najmä pri ochrane zimujúceho vtáctva, lesnej zveri, čistenie lesných studničiek a náučných chodníkov, teoreticky a prakticky budú poznávať chránené lokality v našom regióne.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás