Mladý ekológ

Činnosť sa zameria na ekologické a environmentálne aktivity, ochranu prírody a krajiny, svetové kultúrne dedičstvo /fond kultúrnych pamiatok, pamiatkové rezervácie/ a prírodné dedičstvo /sústavu chránených území, prírodných pamiatok/, biologickú diverzitu, zložky životného prostredia /ovzdušie, vodu, pôdu, horniny, rastlinstvo, živočíšstvo/, vodný, lúčny a lesný ekosystém, environmentálne rizikové faktory, radiáciu, ohrozenie ozónovej vrstvy Zeme, hluk, vibrácie, odpady a ich využitie, programy odpadového hospodárstva, starostlivosť o životné prostredie, rizikové faktory v životnom prostredí, medzinárodnú spoluprácu , medzinárodné organizácie a dohovory, týkajúce sa ochrany ŽP. Záujmová činnosť sa bude uskutočňovať formou ekoprogramov pre vekovú kategóriu detí MŠ, SŠ, SOU.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás